Hopp til innhold

Giftmordene i Øyestad 1769 - historisk kilde

Under ser du en historisk kilde fra 1700-tallet. Det er en side fra fengselsprotokollen for Christiania Tukthus fra 1771.

Fangeprotokoll Christiania Tukthus, foto av kilde.
Christiania Tukthus, fengselsprotokoll fra 1771. Klikk på bildet, og bruk lupen for å se det i stort format.

Gamle kilder kan være vanskelige å tyde. Dette fordi vi i perioden fra 1500 til ca. 1850 skrev med gotisk håndskrift, mens vi i dag bruker det latinske alfabetet. Bokstavene i den gotiske håndskriften er ganske annerledes enn de latinske, og man må derfor gå på kurs for å kunne tyde skriften.

Heldigvis for oss brukte de latinske bokstaver når de ønsket å fremheve deler av en tekst, som for eksempel navn. På samme måte som vi i dag bruker blokkbokstaver når vi ønsker å fremheve noe. Dette gjør det enklere for oss i dag når vi skal finne frem til informasjon om enkeltpersoner i kildene.

Ta en titt på kilden og se om du kan finne det som står om Berthe Olsdatter. Klarer du å tyde noe av det som står der om henne?