Hopp til innhold

Termostat

Termostaten gjør at temperaturen og inneklima holder seg stabilt. Termostaten er atså en temperaturstyrt bryter. Her omtales termostaten generellt.

Termostaten


Dersom man har termostatstyrte varmekilder, vil innetemperaturen holde seg stabil uavhengig av utetemperaturen. Termostaten stilles inn f eks på 20°C, og innetemperaturen vil stabilisere seg på det nivået. Kvaliteten på ulike temostater kan være ujevn og derfor anbefales elektroniske termostater. En varmekilde uten termostat vil bli stående på helt til noen regulerer effekten. Dette kan gi for høy og ujevn romtemperatur og dermed unødvendige enegikostnader.

De fleste oppvarmingskildene som selges i dag, leveres gjerne med termostatstyring. Termostat kan som oftest ettermonteres på eldre utstyr. Termostaten er relativ enkel og rimelig å anskaffe, men ettermontering på eldre utstyr må i de fleste tilfeller utføres av en autorisert elektriker. Kostnadene forbundet med ettermontering av termostatstyring av varmekildene vil som regel være innspart ved lavere elektrisitetsregning i løpet av kort tid.

En termostat med bimetall, virker på samme måte som f.eks et motorvern. Bimetallet blir påvirket av temperaturen, og vil slå ut når temperaturen overgår en viss grense, når temperaturen synker igjen vil bimetallet rette seg ut og slå inn termostaten.

En elektronisk termostat er mer presis, og vil legge inn og ut i et kortere intervall slik at temperatursvingningene ikke blir så store. Denne typen består av en temperatur avhengig motstand som påvirker bryteren i termostaten.

Termostaten leveres enten med innebygd eller ekstern romføler eller med gulvføler. Termostat med gulvføler blir brukt der vi legger varmekabel som skal styres med termostat.

Info om Termosatat med gulvføler

Info om Termosatat med innebygd føler