NDLA

Forslag til årsplan – studieforberedende, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måter å disponere faginnhold og tid på i naturfag....

Service og samferdsel: Hva er netthandel?

Med netthandel menes nettverksbaserte handelsløsninger for presentasjon, salg, betaling og distribusjon av produkter til en kunde. Lær mer om dette her. 

Historie: Konge og kirke - maktkamp og gjensidig avhengighet

Med innføringen av én konge og én Gud – én verdslig og én åndelig leder – hadde både kongen og kirken festet et godt grep om folket i Norge.

Norsk: Norske språklyder

Hvor mange og hvilke lyder som er i bruk, varierer fra språk til språk. Det norske språket har en lyd som er såpass sjelden at mange utlendinger sliter med å uttale den korrekt.

Helsearbeiderfag: Etikk, moral og menneskesyn

Retningslinjer for hva som er rett og galt å gjøre når vi arbeider som helsefagarbeidere, kalles yrkesetikk. Regler for rett og galt finner vi i lovverket, i faglitteraturen og som lokale regler på en arbeidsplass.

Kokk- og servitørfag: Menylære

En viktig del av det daglige arbeidet til en kokk er å komponere smakfulle og kreative menyer og måltider. Menylæren gir oss et sett av regler som kan være til hjelp i dette arbeidet.

Play Pause
Kontakt oss