NDLA

Gutten i Warszawagettoen

Den syriske gutten Aylan, som ble funnet død i vannkanten i Tyrkia, har vekket sterke følelser og debatt den siste tiden. I Sven Egil Omdals kommentar rundt bildebruken i saken, refererer han også til en rekke bilder av barn som har satt sitt preg på historien og hvordan vi oppfatter den....

Lære å lære

De beste læringsstrategiene hjelper elever til å forstå hva de holder på med. Lærere bør hjelpe elever til å finne strategiene som passer best.

Myklesaken splittet Norge

Sommeren for hundre år siden, 8. august 1915, ble Agnar Mykle født. 42 år senere var han tiltalt i Litteratur-Norges mest kjente rettssak.

De ekstreme

De fleste radikaliserte ungdommer kunne blitt fanget opp mye før, mener Yousef Assidiq, som jobber mot ekstremisme.

Rike og fattige land

Til tross for at andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt halvert de siste tiårene, er det fortsatt rundt 1 milliard ekstremt fattige i verden. Hvor lever de fattigste menneskene i verden? Og er det slik at vi fremdeles kan dele verden inn i fattige og rike land?

Flyktningkrisen i Europa

Hva er en flyktning, og hvordan tar Europa imot de mange flyktningene som kommer til vår verdensdel?

Play Pause
Kontakt oss