Skip to content

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Biologisk mangfoldChevronRight
 4. SystematikkChevronRight
 5. Eubakterier og arkerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Eubakterier og arker

Domenene eubakterier og arker består av organismer som mangler membraner rundt celleorganellen, det vil si prokaryote organismer.

Grønne, runde bakterier. Foto
Halofile bakterier liker seg i vann med ekstremt høy saltkonsentrasjon.

Prokaryotene mangler membraner

Prokaryotene er karakterisert ved at de mangler membranavgrensede organeller, som kjerne, mitokondrier og kloroplast. Prokaryotene omfatter domenene

 • eubakterier
 • arker

Prokaryotene i de to domenene er like forskjellige fra hverandre som de er forskjellige fra eukaryotene. Alle formene for metabolisme finnes hos de to domenene, både heterotrofe, autotrofe og kjemotrofe. I tillegg formerer prokaryotene seg vanligvis ukjønnet ved deling.

Eubakterier – "ekte" bakterier

E-colibakterier. Foto.
E. coli bakterier tilhører riket eubakterier. Det finnes store mengder E. coli i tarmkanalen vår, og der er de nødvendige. Utenfor tarmkanalen kan E. coli forårsake alvorlig sykdom.

Eubakteriene er mikroskopiske, prokaryote organismer og kalles ofte de "ekte" bakteriene.

 • fantes på jorda allerede for 3,5 milliarder år siden
 • kan leve enkeltvis, som par eller i kolonier
 • mange beveger seg ved hjelp av flagell
 • finnes i all verdens habitater, også inni og på mennesker
 • mange forårsaker sykdom, andre er livsnødvendige
 • viktige i ulike kommersielle prosesser, som i næringsmiddelteknologi og bioteknologi
 • gjør viktig jobb i naturen ved å gjøre næringsstoffer tilgjengelige etter nedbrytning

Arker – urbakterier i ekstreme forhold

Svart røyk fosser ut fra havbunnen. Foto
"Svarte skorsteiner" på havbunnen er ekstreme habitater for noen former for arker.

Arkebakterier er også mikroskopiske encellede prokaryote organismer.

 • mikroskopiske encellede prokaryote organismer
 • svært like eubakteriene når vi ser på dem i mikroskop, men både genetisk og biokjemisk er de forskjellige fra eubakteriene
 • finnes hovedsakelig der hvor andre organismer ikke klarer å leve (for eksempel i vann med svært høyt saltinnhold og i varme kilder)
 • er oftest kjemotrofe
 • noen arker omsetter hydrogengass og karbondioksid til metan (metanogene arker). På denne måten er de uavhengige av solinnstråling og livet på jordoverflaten.

Learning content

Systematikk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites