Skip to content

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. SannsynChevronRight
  4. Multiplikasjon av sannsynligheter. Betinget sannsynlighetChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Her har vi samlet fagstoffet om multiplikasjon av sannsynligheter, der vi bruker produktsetningen for avhengige eller uavhengige hendelser. Det er altså viktig å kunne avgjøre om to hendelser er avhengige eller ikke.

I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar