Skip to content

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
 4. Ulike kulturer og livssynChevronRight
 5. Hva er kultur?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er kultur?

Mange forhold rundt oss mennesker henger sammen med kultur. Kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi liker og ikke liker, hvordan vi snakker til hverandre, og hva vi oppfatter som rett og galt. Den som skal arbeide med mennesker, må derfor ha forståelse for hvilken betydning kultur har.

Barn griller pølser ved leirbål. Foto.

Vi fødes og sosialiseres inn i en kultur. Gjennom oppdragelse, opplevelser og aktiv deltakelse tar vi opp i oss den kulturen som gjelder der vi vokser opp. Kultur overføres fra generasjon til generasjon, men kulturen endrer seg likevel over tid.

Sosialisering er prosessen hvor vi tar opp i oss alt vi lærer på tiden fra vi fødes til vi dør. Ved sosialisering lærer menneskene å fungere i et samfunn, og får kjennskap til de regler og verdier som det forventes at man skal følge. Kilde: Wikipedia

Kulturen sveiser oss sammen

Grunnen til at kulturen sveiser oss sammen, er at vi vokser inn i et fellesskap når vi vokser inn i en kultur. Vi lærer oss og tar opp i oss det folk i tidligere tider har hatt felles når det gjelder kunnskaper, ideer, verdier og normer, og som de mener er så viktige at de ønsker å føre dem videre til de nye samfunns medlemmene.

De nye samfunnsmedlemmene kommer derfor til å dele dette med forgjengerne. Dermed får vi et fellesskap ikke bare mellom dem som lever samtidig, men også mellom de gamle og de nye generasjonene.

La oss se litt nærmere på hvordan denne overføringen av kulturen fra en generasjon til den neste har foregått opp gjennom tidene.

 • De nye samfunnsmedlemmene har måttet tilegne seg stort sett de samme grunnleggende kunnskapene om samfunnet og omverdenen som generasjonen før dem. Det er jo den eldre generasjonen som bestemmer hva de unge skal lære! Barna og ungdommen får disse kunnskapene fra foreldre og nærmiljø, i barnehage og skole.
 • Den eldre generasjonen prøver også å fortelle den yngre at det er best at de unge lever etter de gamle sosiale normene. Disse normene bygger på verdier som vi har felles. De fleste av oss er for eksempel enige i at det er galt å stjele, at drap er en forferdelig handling, og at det er best å være ærlig i de fleste situasjoner. Det finnes nok folk som er uenige i disse normene, men de er ikke så mange at fellesskapet sprekker av den grunn.
 • Fra tidlige barneår av deltar vi i og tilegner oss de samme ritualene. Et ritual er en handling som gang etter gang blir utført på samme måte i visse situasjoner, for eksempel dåps-, vielses- og begravelsesseremoniene. Andre eksempler er jule-, nyttårs- og 17. mai-feiringen her i landet.

Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI) har oppdaterte nettsider til flere av undertemaene til dette emnet. Der kan du lese mer.

Noen utfordringer til deg

 1. Søk på kultur på Internett. Finner du noen interessante nettsteder? Husk kildekritikk! Velg ut et utvalg sider som du overfører til Scrapbook eller andre lagringsverktøy.
 2. Hva betyr ordet kultur?
 3. Fordypningsoppgave: Les om kulturbegrepet på samfunnsfagsidene

Learning content

Ulike kulturer og livssyn

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvorfor forskjellige kulturer?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Språk endrer seg over tid

 • SubjectMaterialFagstoff

  Finnes det en norsk kultur?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva vil det si å være norsk?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Samisk kultur

 • SubjectMaterialFagstoff

  Det flerkulturelle Norge

 • SubjectMaterialFagstoff

  Utfordringer og muligheter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Livssyn og tro

 • SubjectMaterialFagstoff

  Språk og deltakelse er viktig

 • SubjectMaterialFagstoff

  Møte med ulike kulturer

 • SubjectMaterialFagstoff

  Verdensbildet som kontekst

 • SubjectMaterialFagstoff

  Apotek da og nå

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Hilsemåter

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Typisk norsk

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Etiopisk mat

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Når integrering fungerer

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hos tannlegen på Lindeberg

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter