1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
  4. Ulike kulturer og livssynChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Ulike kulturer og livssyn

I Norge har vi tros- og livssynsfrihet, og vi har bred innvandring fra ulike kulturer. Det innebærer også ulike religioner og livssyn. Dette gjør Norge til et rikt samfunn som krever gode mellommenneskelige relasjoner.

Som fagarbeider skal du kjenne til ulike kulturer og hva det innebærer for den enkelte. Du skal vise profesjonalitet og respekt i rollen din og være en arbeidstaker som viser gode holdninger til alle uansett religion, livssyn eller kulturbakgrunn.

Learning content

Ulike kulturer og livssyn

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter