Skip to content

Naturfag

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Forskerspiren

  Forskerspiren gir deg kunnskap om vitenskapelige arbeidsmetoder og erfaringer med å planlegge og gjennomføre undersøkelser som gir pålitelige resultater.

 • Bærekraftig utvikling

  For å få en utvikling som er bærekraftig, må vi forstå hvordan det vi mennesker foretar oss, påvirker både det levende og det ikke-levende rundt oss.

 • Ernæring og helse

  For at du skal kunne ta ansvar for din egen kropp og for fysisk og psykisk helse, er det nødvendig med kunnskap om hvordan livsstil påvirker helsa over tid.

 • Stråling og radioaktivitet

  Stråling er både nyttig og nødvendig for oss, men den kan også utgjøre en risiko og helsefare.

 • Energi for framtiden

  Vi trenger energi til det meste av det vi foretar oss i løpet av en dag. Dagens og framtidens energi må være fornybar og bærekraftig.

 • Bioteknologi

  Bioteknologi er å bruke levende organismer til å lage produkter som er nyttige for oss mennesker. Tradisjonell bioteknologi kan være å bruke gjærceller til å bake brød, mens moderne bioteknologi ofte foregår på gen-nivå.

 • Nyttig fra naturfag

  Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

New content

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Twitter

Facebook