Skip to content

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. AnleggsmaskinførerChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Anleggsmaskinfører

Anleggsmaskinførerfaget går ut på å bruke og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr med HMS i høysetet. Planlegging og gjennomføring hører med, og samarbeid med andre er en forutsetning i yrkesutøvelsen.

Liker du store maskiner med mye krefter? Da kan anleggsmaskinfører være for deg!

Formål med faget

En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr. Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur. Anleggsmaskinføreren arbeider ofte i vanskelig terreng og områder og kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Faget skal derfor bidra til å gi anleggsmaskinførere en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Opplæringen

Opplæringen skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å ta i bruk nye maskiner og metoder og nytt utstyr, håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte og utvikle evnen til å ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Learning content

Anleggsmaskinfører

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites