Skip to content

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. TømrerenChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Tømreren

Tømreren forbindes med bygging av eneboliger, tilbygg, garasjer og andre mindre trehus. I tillegg er tømreren å finne på de fleste byggeprosjekter. Her kan nevnes forretningsbygg, skoler, idrettshaller, sykehus og hoteller.

Tømrere på  tak med stillas. Foto
Tømrere i arbeid på tak.

Video fra EBA om arbeidet i tømrerfaget på YouTube

Tømrerfaget

Dagens tømrer må ha andre kvalifikasjoner enn bare for noen år tilbake. Tømreren må, i tillegg til å være en dyktig og nøyaktig utøver av faget også kunne beherske IKT. Det å kunne lese, skrive og uttrykke seg muntlig er også ferdigheter man må beherske.

Viktige oppgaver

Bygging av ulike konstruksjoner er selvsagt den viktigste oppgaven til en tømrer. I starten av opplæringen lærer man seg riktig bruk av verktøy, maskiner og festemidler. Samtidig får man kjennskap til ulike materialer. Da får man et godt grunnlag for å kunne bygge enkle konstruksjoner som bjelkelag og vegger.

I en byggeprosess må man ha evnen til samarbeid. Mange av dagens byggeplasser er kompliserte og tekniske. Derfor er det viktig å ta hensyn til de andre yrkesgruppene, slik at alle parter gjør en så god jobb som mulig.

HMS

HMS (helse, miljø og sikkerhet) er alltid viktig. Ingen ønsker at noen skal bli skadet eller i ytterste konsekvens dø på en byggeplass. Derfor må alle være sitt eget verneombud. I tillegg til å passe på seg selv, bør man påse at alle andre følger de regler som gjelder for godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Les mer om tømrerfaget på utdanning.no.

Topics

Tømreren

  • Lavenergihus

    Energien vi bruker i hus, går for det meste til oppvarming. Husene skal spare energi gjennom god isolering og smart styring.

Learning content

Tømreren

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources