Skip to content

Matematikk 1P (LK06)

Funksjonar

Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser.

Learning content

Funksjonar