Skip to content
You are now in a learningpath

Introduksjon

    Her kan du lære om hvordan du kan bruke tabeller for å telle opp antall gunstige og mulige utfall. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

    • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar