Skip to content
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Task

Overbevis med logos

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Dunge med gule legoklosser. Foto.

Oppgave

Finn og vurder argumenter

Velg en av følgende påstander:

  • Det er bortkastet å kjøpe vann på flaske.
  • Du bør velge yrkesfag.
  • Alle barn bør få leike med lego.

Du skal overbevise en venn om påstanden du har valgt.

  1. Finn tre argumenter som du tror vil overbevise vennen din.
  2. Vurder om de tre argumentene stemmer, om de er relevante for å overbevise vennen din, og om de kan bevises (er holdbare).
  3. Gå til slutt sammen to og to og vurder om de argumentene dere har kommer fram til hver for dere, virker sanne eller sannsynlige.
Last updated 05/31/2017
Text: Elin Marie Voie (CC BY-SA)

Learning content

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

What is core content and additional content?
MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites