Skip to content
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Pussing av vegg

Pussing av en vegg består i at vi legger mørtel på veggen i tynne lag. Påføring skjer ved at vi enten stryker mørtelen på veggen med et brett, kaster den på veggen med en skje, eller sprøyter den på veggen. Etterpå pusser vi mørtelen jevn med et brett.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Murer legger mørtel på en murvegg. Foto.

Pussing av vegger har flere funksjoner:

  • lage en pen og jevn overflate
  • beskytte konstruksjonen mot ytre påkjenninger
  • tette mot inntrenging av vann
  • underlag for andre overflatebehandlinger slik som flis, maling osv.

Antall lag med puss på en konstruksjon avhenger av påkjenninger, utseende og overflatebehandlinger. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Video på Youtube om hvordan du pusser en murvegg.

Last updated 01/10/2019
Text: Knut Grønvold and Kjell Brørs (CC BY-SA)

Learning content

Mureren

MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites

MenuBook

Assessment Resources