NDLA

Lys, lysstyring og stikkontakter

Her skal du installere og lære om forskjellige lyskilder styrt av de mest vanlige lysbryterne som blir brukt i boliger. ...

HMS

En generell innføring i begrepet HMS, og lenker til aktuelle lover vi må forholde oss til.

Read more

Verktøy

Informasjon om verktøy en elektrofagmann må bruke i jobben sin.

Read more

Dokumentasjon

Læreplanen krever at du i utdanningsløpet skal dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og...

Read more

Ohms lov, serie og parallell koplinger

Ohms lov, serie- og parallellkobling.

Read more

....
....
....
Contact us