Årsaker til obstipasjon

Undertrykking av avføringstrangen over lengre tid vil føre til at avføringen går tilbake i tarmen, slik at mer væske fra avføringen suges opp.

Forhold som disponerer for obstipasjon:

 • Alder: Med alderen blir peristaltikken i mage- og tarmkanalen svekket. Tarminnholdet vil da bruke lenger tid på å passere gjennom tynntarmen, slik at mer væske suges opp. Dette disponerer for obstipasjon. I tillegg til at eldre har svekket tarmperistaltikk, er de ofte mindre aktive, spiser mindre fiber, drikker for lite, bruker medisiner og har uregelmessige toalettvaner.
 • Irritabel tarm: Dette er en tilstand som er forårsaket av psykiske forhold og av stress, og rammer mange mennesker.
 • Dårlige tømmingsrutiner: Hvis man ikke går på toalettet når avføringstrangen melder seg, blir avføringen presset tilbake i tarmen. Væske fra avføringen blir da sugd opp i tarmen.
 • Sengeleie: Sengeliggende pasienter får ikke brukt bukpressen i tømmingsprosessen, og dette vanskeliggjør tømmingen.
 • Fiberfattig kost: Tarmen trenger fiber for å opprettholde tarmperistaltikken.
 • Lite væskeinntak og dehydrering: Tarminnholdet må blandes med væske for å unngå at det blir for fast.
 • Lite fysisk aktivitet: Uten fysisk aktivitet blir bevegelsene i tarmen langsomme, og avføringen blir da hard.
 • Medisiner: Enkelte medisiner som for eksempel smertestillende (Paralgin Forte og opioider), noen typer hjertemedisiner, jerntabletter og antiepileptika kan gi obstipasjon som bivirkning.
 • Depresjon: Senket stemningsleie gir obstipasjon blant annet fordi pasienten da er mindre aktiv.
 • Graviditet: Inntak av jernmedisiner kan være en av årsakene til at gravide blir obstipert.
 • Sykdommer: Sykdommer som diabetes type 1 og type 2, lavt stoffskifte, tumor i tarmen og hemoroider kan gi obstipasjon.
 • Døgnrytme og kosthold: Omlegging av døgnrytme og kosthold ved reiser eller andre hendelser kan medføre obstipasjon for enkelte mennesker.