Hopp til innhold

Christiania tukthus, kopibok 1772

Utdrag fra kopibok for Christiania Tukthus, 1772. Utdraget handler om at Berthe Olsdatter har rømt fra tukthuset.

Bokside med håndskrift, innscannet
Christiania tukthus, kopibok 1772

Oslo Statsarkiv, Christiania Tukthus - Kopibok rekke I nr. 8 for 1768-1776

Til Fogden Cjøtte i Nedenes Len [den] 24 juli 1772.-

Forrige søndag den 19. denne måneden, rømte, Berthe Olsdatter fra Helle i Øyestad sogn, som etter høyesterettsdom ble innsatt her for å ha kjøpt Fluekrutt for to andre piker, som deretter drepte sine matmødre. Jeg må derfor anmode herr fogd om å få lensmannen til å ettersøke henne og om det er mulig å pågripe og under vakt sende henne tilbake hit. Jeg regner med at hun er kjent av lensmannen i området, og at det ikke er nødvendig å beskrive hennes utseende og klær.

Ordliste

Fogd (fut) - gammel dansk-norsk embetstittel. Fogden hadde politi- og skattemyndighet i landdistriktene, kalt fogderier. Han representerte påtalemakten og arresterte og avhørte de mistenkte i en sak. Han anbefalte også at det skulle holdes rettssak basert på bevisene funnet i saken.

Fluekrutt - en gift som inneholdt bl.a. arsenikk. Fluekrutt kunne kjøpes på apoteket og ble brukt ved at man smurte giften på vegger og dørkarmer for å forgifte fluene som satte seg der.

Matmor - Fruen i huset man tjente hos.

Sist oppdatert 22.11.2018
Tekst: Statsarkivet i Oslo (CC BY-NC-ND)