NDLA

Velkomen til NDLA restaurant og matfag Vg1!

I NDLA restaurant- og matfag Vg1 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for restaurant- og matfag Vg1. ...

Dessert

Ein dessert er ei perfekt avslutning på eit godt måltid. Dessertar kan anten vere varme eller kalde,...

Les meir

Serviettar

Bretting av serviettar og ulike modellar.

Les meir

Næringsstoff

Her får du ei oversikt over dei mest kjente næringsstoffa, kva for hovudfunksjonar dei har, og kva...

Les meir

Former for service

Service er eit ganske vidt omgrep, og vi bruker å skilje mellom materiell service, systemservice...

Les meir

Kontakt oss