NDLA

Velkomen til NDLA transport og logistikk Vg2!

I NDLA transport og logistikk Vg2 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for transport og logistikk Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følgjast ...

Truck. Kontroll og vedlikehald I

Her skal vi sjå på den daglege kontrollen av trucken vi bruker. Vi skal også lære korleis vi bruker...

Les meir

Reglar for lastsikring på bil

No skal vi sjå litt nærmare på regelverket for sikring av last ved vegstransport. På veg blir lasta...

Les meir

Eksamensoppgåve 1

Denne tverrfaglege oppgåva tek for seg sentrale kompetansemål i begge programfaga. Tidsplan og...

Les meir

Bruk av ADR-boka

Forskrift om landtransport av farlig gods består av...

Les meir

Brukarar meiner

Nye kommentarar

  • Kjernetjenester og tillegsstjeneset -

    Hei igjen - fremedeles dypt uenig; Verken teori eller praktisk rimer dette for meg. En kjernetjeneste bør da inneholde at varene skal komme uskadd frem, til rett tid og rett sted for en kunde? En passasjer forventer sikker og myk kjøring fra en profesjonell sjåfør på vinterstid? Jeg oppfatter en tilleggstjeneste noe som kunden betaler ekstra for/eller et konkurransefortrinn overfor andre konkurrenter - verken en bussjåfør eller en transportør vil ta seg ekstra betalt for overnevnte tjenester... Føler at denne oppdelinga forvirrer elevene, spesielt i en bransje der service, profesjonalitet og kompetanse spiller en større rolle enn tidligere. En transportør som frakter matvarer må stille med ren bil, elllers får han ikke lastet varene.... Kan dere revurdere oppdelinga/strukturen på kjernetjenester og tilleggstjenester? Heidi Stenhaug- Adjunkt m/tilleggsutdanning, Knarvik vgs

    Heidi Stenhaug on Service og kundebehandling, 2012-12-18 12:56:37

  • førstelektor logistikk og kvalitetsstyring

    Hei Registrerer at du reagerer på skillet mellom kjernetjeneste og tilleggstjenester. For at en kunde skal bli fornøyd må både kjernetjenesten og tilleggstjenestene være slik kundene forventer. Skillet mellom kjernetjeneste og tilleggstjenester er slik at kjernetjenesten dekker kundenes primærbehov (som her er transport fra A til B). Tilleggstjenestene skal bidra til at passasjeren blirr ekstra fornøyd med transporten.

    Gunnar Ottesen on Service og kundebehandling, 2012-12-10 07:38:42

Kontakt oss