Oppgave

Oppdrag 1: Tett på tekster

Publisert: 18.09.2013 (14:49)

Kollasje: Wergeland og Welhaven  

Les fagteksten Vi ere en nasjon, vi med. Les også om Wergeland og Welhaven i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje.  Der finner du egne digitale bøker om begge to. Klikk på dem og les! Jobb så med følgende oppgaver – aleine eller i par:

 

  1. Gi en karakteristikk av Henrik Wergeland. Hvem var han? Hva gjorde han?
  2. Vis eksempler på at Wergeland jobbet for nasjonsbygging og var en bidragsyter i det norske prosjektet.
  3. Vis eksempler på at Wergeland jobbet for folkeopplysning.
  4. Gi en karakteristikk av Johan Sebastian Welhaven. Hvem var han? Hva gjorde han?
  5. Hvilke synspunkter hadde Welhaven på Norge og "det norske"?
  6. Nevn eksempler på emner som Wergeland og Welhaven var uenige om.
  7. Hva menes med at Wergelands perspektiver på Norge og "det norske" vant? Er du enig i denne karakteristikken?
Relatert innhold

Generelt