Fagstoff

Lårhalsbrudd

Publisert: 21.05.2010, Oppdatert: 16.09.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lårhalsbrudd

I Norge er det registrert cirka 10 000 lårhalsbrudd hvert år. Forekomsten av lårhalsbrudd har økt de siste 25 årene, og noe av økningen kommer av at menneskene lever lenger. Størst økning sees på geriatriske og psykiatriske institusjoner og hos kvinner over åtti år.

Lårhalsbrudd er tre ganger så vanlig hos kvinner som hos menn. Risikoen for et lårhalsbrudd hos kvinner fordobles hvert femte år etter fylte femti år.


Bilde viser en dame med rullatorVinter og glatt 
Bildet viser ei kvinne som ligger på gulvet med lårhalsbruddLårhalsbrudd  

Den medisinske betegnelsen på lårhalsbrudd er fractura colli femoris. Betegnelsen lårhalsbrudd vil nå bli byttet ut med betegnelsen hoftebrudd, siden det er i tråd med betegnelsen som brukes i andre land.

Øverst på lårbeinet sitter en «hals» (lårhalsen), og på enden av lårhalsen er leddhodet, som danner ledd med hofteskålen. Hvis det oppstår brudd på lårhalsen, får man et såkalt lårhalsbrudd.

Avhengig av hvor bruddet er, blir lårhalsbrudd delt inn i to typer: brudd gjennom selve lårhalsen og brudd i hofteknoken (pertrokantær fraktur).

Lårhalsbrudd er en av de vanligste bruddtypene hos eldre mennesker og koster det norske samfunnet cirka to milliarder kroner i året.

Symptomer:

Ved lårhalsbrudd vil bevegelser i hoften utløse sterke smerter. Pasienten vil derfor ikke kunne belaste det skadete benet. Ofte er også det skadete benet forkortet og rotert utover. Hvis årsaken til bruddet er et traume, kan pasienten ha en bloduttredelse (hematom) på den skadete hoften.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt