NDLA

Jaktbare arter

Vi har lange jakttradisjoner i Norge. Noen arter er det mer vanlig å jakte på enn andre. ...

To-dagers vintertur på fjellet

Arbeidsoppdrag i naturbasert aktivitet: Dere skal lære å forberede og gjennomføre dagsturer på ski...

Les mer

Hogstmaskiner

En hogstmaskin feller, kvister og kapper treet slik at det er klart til utkjøring med en lassbærer.

Les mer

Plantenæring

Planter er avhengige av ulike næringsstoffer for å leve. Makronæringsstoffer trenger planten mye av,...

Les mer

Yrker og jobber etter videregående opplæring

Hvilke yrker kan du velge – og hvilke jobber kan du få etter videregående opplæring innen naturbruk?...

Les mer

Kontakt oss