Oppgave: Repetisjon

Ivar Aasen og Knud Knudsen

Publisert: 03.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Skrive invitasjon  

Les fagteksten Språkdebatt og språkhistorie på 1800-tallet, og les om språkutvikling i periodeomtalene Romantikk og Realisme og naturalisme i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje.
Svar deretter på oppgavene nedenfor.

 

Oppgave 1

 1. Hvorfor var språkspørsmålet også et spørsmål om demokrati for Aasen?
 2. Hvorfor mente Aasen at det var eliten i landet som skreiv dansk, som måtte endre språkvanene sine – ikke folk flest?
 3. På hvilken måte kunne et skriftspråk basert på norske dialekter bidra til sosial utjevning?
 4. Hvorfor var det et pedagogisk problem at dansk var det offisielle skriftspråket i Norge?
 5. Kan man hevde at Ivar Aasen var en opplysningsmann? Begrunn svaret ditt.
 6. Hvilke tanker fra nasjonalromantikken kan man finne igjen i språkarbeidet til Aasen?

 

 Oppgave 2

For å vise det nye skriftspråket i praksis, skreiv Ivar Aasen også dikt. Disse dikta tar ofte utgangspunkt i det særegent norske – hvordan nordmannen lever og bor. Les diktet Nordmannen og svar på disse spørsmåla:
 1. Hvordan blir nordmannen beskrevet i diktet til Aasen?
 2. Hva slags forhold har nordmannen til naturen?
 3. Hvordan skiller språket Ivar Aasen skriver, seg fra måten vi skriver nynorsk på i dag? Skriv diktet om til moderne nynorsk.
 4. Hvorfor tror du det var viktig for Ivar Aasen å vise det nye skriftspråket i praksis?

 

 Oppgave 3

 1. Hvem var Knud Knudsen? Hvor kom han fra, hvilken utdanning hadde han, og hvor jobbet han?
 2. Hvorfor var Knud Knudsen så opptatt av morsmålsfaget i skolen?
 3. Hva mente Knud Knudsen om arbeidet til Ivar Aasen?
 4. Hva ville Knud Knudsen ta utgangspunkt i i arbeidet med å lage et nytt norsk skriftspråk?
 5. Hvordan vil du forklare det “ortofone prinsippet” til Knud Knudsen?
 6. Hvorfor var 1907-reformen en viktig seier for Knud Knudsen og språkarbeidet hans?
 7. Knud Knudsen blir omtalt som en språklig purist. Hva er en purist, og hvorfor kan man kalle Knud Knudsen det?
 

 

Relatert innhold