NDLA

Norske okkupasjonsdramaer

Gjennom filmklipp, fagstoff og kildeoppgaver kan du nå bli bedre kjent med norske okkupasjonsdrama og deres forhold til de historiske hendelsene de bygger på.

Service og samferdsel: Digital delingsøkonomi

Delingsøkonomi vil si at privatpersoner bruker Internett og apper til å kjøpe, selge, leie eller bytte varer og tjenester seg imellom.

Medieuttrykk og mediesamfunnet: Fortelleteknikk i bilder

En læringssti om bildet som medieuttrykk og fortelletekniske grep.

Restaurant og matfag: Det ville kjøttet

I denne filmserien følges viltet fra det øyeblikket skuddet faller, via utvomming, partering og mørning. Det er et høyt fokus på hygiene i filmene.

Tysk: Meine Freizeit

Lær å fortelle og spørre om ulike fritidsaktiviteter og å begrunne hvorfor en liker en aktivitet.

Brønnteknikk: Oppmerksomhetskrevende arbeid

Læringssti til emnet Oppmerksomhetskrevende arbeid.

Play Pause
Kontakt oss