NDLA

Velkommen til NDLA TIP

I NDLA TIP kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene i læreplanen for teknikk og industriell produksjon vg1. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen, og kan følges ...

Subject Overview

The courses in Technology and Industrial production, TIP, will give you a varied and practical...

Read more

Production

The Production Course includes tasks and methods that are common and fundamental to all types of...

Read more

Technical Services

The Technical Services Course includes methods and techniques for measurement, system control,...

Read more

Documentation and Quality

The Documentation and Quality Course includes using drawings, forms, procedures, standards and...

Read more

Our users think

Recent comments

  • Phet

    På sikt vil du finna dei i fagstoffet på ndla.no, men inntil vidare kan du sjå her: http://phet.colorado.edu/nb/ Under t.d. denne simuleringa http://phet.colorado.edu/nb/simulation/energy-forms-and-changes kan du sjå "OVERSATTE VERSJONER:" og så kan du finna den norske versjonen der.

    Guttorm (NDLA) on Mer av det som virker, fra NDLA, 2014-01-06 10:29:05

  • Phet simuleringer

    Flott. HVor - helt konkret - finner jeg de oversatte Norske simuleringene ?

    Svend Svendsen on Mer av det som virker, fra NDLA, 2014-01-06 10:23:31

Contact us