NDLA

Velkommen til NDLA transport og logistikk Vg2!

I NDLA transport og logistikk Vg2 kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for transport og logistikk Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følges ...

Truck. Kontroll og vedlikehold I

Her skal vi se på den daglige kontrollen av trucken vi bruker. Vi skal også lære hvordan vi bruker...

Read more

Regler for lastsikring på bil

Nå skal vi se litt nærmere på regelverket for sikring av last ved veitransport. På vei blir lasten...

Read more

Eksamensoppgave 1

Denne tverrfaglige oppgaven tar for seg sentrale kompetansemål i begge programfagene. Tidsplan og...

Read more

Bruk av ADR-boka

Forskrift om landtransport av farlig gods består av...

Read more

Our users think

Recent comments

  • Kjernetjenester og tillegsstjeneset -

    Hei igjen - fremedeles dypt uenig; Verken teori eller praktisk rimer dette for meg. En kjernetjeneste bør da inneholde at varene skal komme uskadd frem, til rett tid og rett sted for en kunde? En passasjer forventer sikker og myk kjøring fra en profesjonell sjåfør på vinterstid? Jeg oppfatter en tilleggstjeneste noe som kunden betaler ekstra for/eller et konkurransefortrinn overfor andre konkurrenter - verken en bussjåfør eller en transportør vil ta seg ekstra betalt for overnevnte tjenester... Føler at denne oppdelinga forvirrer elevene, spesielt i en bransje der service, profesjonalitet og kompetanse spiller en større rolle enn tidligere. En transportør som frakter matvarer må stille med ren bil, elllers får han ikke lastet varene.... Kan dere revurdere oppdelinga/strukturen på kjernetjenester og tilleggstjenester? Heidi Stenhaug- Adjunkt m/tilleggsutdanning, Knarvik vgs

    Heidi Stenhaug on Service og kundebehandling, 2012-12-18 12:56:37

  • førstelektor logistikk og kvalitetsstyring

    Hei Registrerer at du reagerer på skillet mellom kjernetjeneste og tilleggstjenester. For at en kunde skal bli fornøyd må både kjernetjenesten og tilleggstjenestene være slik kundene forventer. Skillet mellom kjernetjeneste og tilleggstjenester er slik at kjernetjenesten dekker kundenes primærbehov (som her er transport fra A til B). Tilleggstjenestene skal bidra til at passasjeren blirr ekstra fornøyd med transporten.

    Gunnar Ottesen on Service og kundebehandling, 2012-12-10 07:38:42

Contact us