NDLA

Forslag til årsplan – studieførebuande, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måtar å disponere faginnhald og tid på i naturfag....

Service og samferdsel: Kva er netthandel?

Med netthandel meiner vi nettverksbaserte handelsløysingar for presentasjon, sal, betaling og distribusjon av produkt til ein kunde. Lær meir om dette her. 

Historie: Konge og kyrkje – maktkamp og samanfallande interesser

Med innføringa av éin konge og éin Gud – éin verdsleg og éin åndeleg leiar – hadde både kongen og kyrkja festa eit godt grep om folket i Noreg

Norsk: Norske språklydar

Kor mange og kva for nokre lydar som er i bruk, varierer frå språk til språk. Det norske språket har ein lyd som er såpass sjeldan at mange utlendingar slit med å uttale han korrekt.

Helsearbeidarfag: Etikk, moral og menneskesyn

Retningslinjer for kva som er rett og gale å gjere når vi arbeider som helsefagarbeidarar, blir kalla yrkesetikk. Reglar for rett og gale finn vi i lovverket, i faglitteraturen og som lokale reglar på ein arbeidsplass.

Kokk- og servitørfag: Menylære

Ein viktig del av det daglege arbeidet til ein kokk er å komponere smakfulle og kreative menyar og måltid. Menylæra gir oss eit sett av reglar som kan vere til hjelp i dette arbeidet.

Play Pause
Contact us