NDLA

Målretta lesing

Korleis verte ein dyktig lesestrateg? Dette veit Margunn Mossige frå Lesesenteret i Stavanger ganske mykje om. Les og få nokre nyttige tips og råd med deg inn i eit nytt skuleår.

Typesvar – skriftleg eksamen MIK 2

Også i år tilbyr NDLA hjelp på førebuingsdagen før skriftleg eksamen i MIK 2. Lurer du på korleis du skal svare på ei eksamensoppgåve? Her er tre typesvar på eksamensoppgåva i 2013.

Kildekritikk

Korleis kan du kvalitetsikre informasjon?

Trykkmålingar

Du har sikkert fylt luft i eit dekk og veit at du kan justere kor høgt trykket skal vere. Men har du tenkt på kva trykk eigentleg er?

Vanskelege gjester

Gjester som er sure og negative, kan vere ei stor påkjenning. Vi må lære oss måtar å takle vanskelege situasjonar på. Her prøver vi å gi nokre tips om korleis ein kan takle vanskelege gjester utan å krenkje dei.

Symjing

Symjing som konkurranseidrott er ein av dei største idrottane i verda. Det blir konkurrert i mange ulike øvingar, innanfor symjeartane crawl, rygg, butterfly og bryst, samt medley som er ein kombinasjon av alle symjeartane.

Contact us