NDLA
Go to content

Ingen EU-kamp i sikte

20 år etter Norges nei til EU har Norge innført 10.000 av Unionens regler. Men europaminister Vidar Helgesen byr ikke opp til ny medlemskapsdebatt. 28. november 2014 er det nøyaktig 20 år siden Norge avviste EU – for andre gang.

Korleis bruke minst mogleg papir og tid på å pakke inn ein pakke?

Er du flink til å pakke inn julegåver? Her er ei utforskande og praktisk oppgåve i matematikk.Korleis kan du bruke minst mogleg papir og tid på å pakke inn ei julegåve?

Kva har forskinga lært oss om nordlyset?

Det var den norske fysikaren Kristian Birkeland (1867–1917) som i 1896 først formulerte ein teori om nordlyset. Elektrisk ladde partiklar strøymer frå soloverflata med stor fart. Straumen kan vere på fleire millionar ampere....

Eksamen som privatist?

I mange tilfelle er eksamen lik for elevar og privatistar, medan det i andre tilfelle er eiga eksamensordning for privatistar. Her har vi samla noko informasjon til privatistane.

Fra Bø til Brasil

Åse Brekke Roe fra Bø i Telemark vant NM for billakkerere i 2014 og skal representere Norge når YrkesVM går av stabelen i Brasil 2015.

Produksjonskalkylar

For å kunne overleve må alle bedrifter over tid gi eit positivt økonomisk resultat. For å få til dette må inntektene vere høgare enn kostnadene, det vil seie at dei verdiane som blir skapte i bedriftene, må vere større enn dei som blir brukte....

Contact us