NDLA

Historie: Statlege overgrep

Styresmaktene førte til dels ein ganske hard assimileringspolitikk overfor omreisande. I fleire tilfelle gjekk assimileringspolitikken så langt at han likna meir på ein utryddingspolitikk.

Kinesisk: Å feire bursdag

Lær å snakke om bursdagsfeiring på kinesisk.

Service og samferdsel: Bloggar og reklame

Mange bloggarar seier ikkje til lesarane at dei tener pengar på produktomtale og lenking. Slik skjult marknadsføring er ulovleg. I denne oppgåva skal du finne eksempel på dette.

Design og handverk: Form og farge

Både form og farge tilhøyrer omgrepet design. Vi veit alle kor viktig form og farge er for at eit produkt slår igjennom og blir ein suksess.

Spiskammers i skog og mark

Om våren dekkjer naturen opp eit grønt tapasbord. Gratis, sunt, kortreist og blotta for tilsetningsstoff!

Helsearbeidarfag: Velferdsteknologi som politisk satsingsområde

Føremålet med digitale løysingar i helsesektoren er at enkeltpersonar og pårørande skal oppleve auka eigenmeistring, samfunnsdeltaking og livskvalitet.

Play Pause
Contact us