NDLA

Menneskerettsdagen 10. desember

Kvart år den 10. desember blir FNs menneskerettsdag markert. Han har vore markert sidan 1950 og skal rette søkjelyset mot menneskerettsproblem verda over.

NDLA Film: Catfish

Svindel og forfalsking høyrer til dei mørkare sidene av Facebook. Korleis kan vi vite om ein profil er ekte?

Design og håndverk: Designprosessen

Design har blitt stadig viktigare når det gjeld produksjon og presentasjon av produkt. Design refererer til utsjånaden og forma til eit produkt eller ein del av eit produkt. 

Naturbruk: Motorsag - tryggleik

Motorsaga er ein av dei farlegaste arbeidsreiskapane du bruker. Kvart år vert mange skadde eller mistar livet under arbeid med motorsag. Lær deg å bruka motorsaga på ein sikker måte!

Kroppsøving: Diagonalgang

På tide å friske opp skiteknikken? Diagonalgang er ein skiteknikk ein kan bruke i slake motbakkar, middels bratte motbakkar og i bratte motbakkar, og til akselerasjon i rykk. Den aller viktigaste oppgåva er all tyngd på ei ski. Det krev god balanse og gjev god balanse.

Play Pause
Contact us