Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. MiddelalderenChevronRight
  5. Dronning Margretes nødbrev fra 1370ChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Dronning Margretes nødbrev fra 1370

På Akershus slott den 18. oktober 1370 skrev dronning Margrete følgende til sin mann, kong Håkon 6. Magnusson:

Dronning Margretes nødbrev 1370
Dronning Margretes nødbrev

"Eder min allerkjæreste herre, hilser jeg Margareta inderlig med Gud. Kundgjør jeg Eder at jeg lever vel; Gud lade mig det samme fra Eder spørge. Vide skal I det, min kjære herre, at jeg og mine tjenere lider stor nød paa mad og drikke, saa at hverken jeg eller de faar vor nødtørft. Og derfor beder jeg Eder, min kjære herre, at I finder nogen udvei til at det kan bedres, saa at de, som er med mig, ei skal skilles fra mig for hungers skyld; og beder jeg Eder, at I skriver til Vestfal, at han skal laane mig det som jeg maatte bede om og trænge til. Og sig til ham, at I vil betale ham det som han laaner mig. Og vil I skrive til ham herom, da skriv ogsaa et brev til mig om, paa hvilken maade I skriver til ham. Fremdeles beder jeg Eder, at I gjør hans myntmester saaledes til lags, at han kan blive i Eders tjeneste og ei skilles fra Eder; thi jeg har forstaaet på ham, at han gjerne vil blive i Eders tjeneste. Og kommer I overens med ham, da ordne det saa med ham, at han skal laane mig, hvis her kan komme skibe; og skriver mig herom et svar. Ligeledes kundgjør jeg Eder, min kjære herre, at jeg har faaet brev fra Bartolomæeus guldsmed, i hvilket han bad mig gjøre undskyldning for Eder, fordi han ei kom til Eder, saaledes som I skrev til ham, af den grund, at havde han faret til Eder, da havde skibet seilet fra ham med det gods, som han skulde betale i Flandern, og bad mig sige Eder, at han har tænkt med Guds hjælp at komme hjem før vinteren, og hvad han da har ført med, skal I byde over saa meget I behager. Gjør derfor vel for Guds og min bøns skyld, og vær ikke vred påå ham. Og heller ikke paa Gaute Erikssøn, fordi at han ikke før kunde komme etter Eder, af den grund at han ikke kunde blive færdig før. Gud være med Eder, min kjære herre. Skrevet paa Akershus paa den hellige evangelist Lucas's dag."

Læringsressurser

Middelalderen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale