Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Pedagogisk verktøyChevronRight
  4. ObservasjonChevronRight
  5. Observasjon i skole og barnehageChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Observasjon i skole og barnehage

Det finnes mange ulike observasjonsmetoder, og et stort antall med skjema og tabeller til bruk i observasjonene. Mange skoler og barnehager har utviklet egne skjemaer som de bruker.

Ulike skjemaer

Det er ikke slik at ett skjema nødvendigvis er bedre enn et annet, men det er viktig å finne det skjemaet som passer for den som skal observere.

Valg av metode og skjema må være slik at du får observert det du faktisk trenger kunnskaper om. Under vil du finne eksempler på ulike former for observasjon. Oversikten er ikke dekkende, da antall metoder og skjema er stort. Du bør prøve ut noen av disse metodene og vurdere hvilken verdi de kan ha i ditt arbeid.

Løpende protokoll

Dette ligner mye på loggbok, men her er det sjelden man observerer mer enn noen få barn. Det er gjerne bare ett.
Løpende protokoll regnes av mange som en krevende form for observasjon. Det er vanlig å bestemme seg for et område man skal observere, for eksempel et barns grovmotorikk. Du observerer nøyaktig det barnet gjør, ofte bare i to til tre minutter om gangen. Du lager et enkelt skjema selv med to kolonner. I den ene beskriver du hva barnet gjør helt konkret. I den andre beskriver du din tolkning av hva barnet gjør. Altså: hvis et barn løper fort og snubler kan du notere i kolonnen for tolkning at du kanskje tror barnets nye vintersko er litt for store eller at barnet løper fort bort fra en situasjon og snubler.

Dagbok

Dagboken brukes til å skrive ned det som har skjedd i løpet av en dag. Det er lurt å bestemme på forhånd hva man skal observere, men du kan også notere ned det du mener er viktig. Dagboksnotat brukes ofte som forberedelse til foreldresamtaler og andre samtaler om et barn.

Loggbok

Denne kan brukes til å observere enkeltbarn eller grupper med barn. Det kan være en kladdebok der personalet fortløpende noterer ned det som skjer. Det kan også være en perm med et skilleark for hvert barn. Av og til velger man å observere fritt, men ofte kan det være lurt å avgrense observasjonen til bestemte områder. Dersom flere personer skal notere i samme loggbok, må man bli enig om oppbevaring og koding, slik at boken ikke blir liggende tilgjengelig for andre enn dem som jobber i institusjonen.

Aktivitetsskjema

Dette er en metode som egner seg når vi ønsker å finne ut hvor ofte et barn skifter fra en aktivitet til en annen. Gjør vi mange slike observasjoner av det samme barnet i en periode, får vi også et inntrykk av hva barnet liker å holde på med.

En annen måte å bruke aktivitetsskjema på, er ved å lage et skjema som registrerer hvor mange barn som deltar i ulike aktiviteter. Dette kan være et viktig redskap når du skal planlegge aktiviteter for barn.

Det finnes en mengde ulike aktivitetsskjema, fra de helt enkle der du bare krysser av, til mer avanserte.

Sosiometri

Sosiometri er en observasjonsmetode som kan brukes for å undersøke forholdet mellom flere personer i en gruppe. Du kan også registrere hvem som tar kontakt med hverandre uten å bruke ord. For eksempel kan du se om det er barn som ikke blir inkludert i gruppa, altså som ingen kontakter eller snakker til.

Her finner du eksempel på ulike skjema til bruk i observasjonsarbeidet.

Dag- og loggbok

Dagbok og loggbok som verktøy i observasjonerDAGBOKSNOTAT

Gutt:

(År, md.)

Jente:

(År, md.)

Dato for observasjonen:

Kort beskrivelse av hvordan denne dagen har artet seg for barna:


Notatet: Bruk stikkord for å beskrive hvordan barnet har hatt det denne dagen. Du kan f.eks. ta med hvem det har lekt sammen med, hvilket humør det har vært i, matlyst, spesielle hendelser osv.

Observatørens signatur:


Hva er loggbokens sterke og svake sider som observasjonsredskap?
O

O

LOGGBOK

Navn:

F:

Adresse:

Tlf:

Begynte i barnehagen/SFO:

Dato

Beskrivelse av situasjon eller hendelse

Signatur


Sosiometri

Du benytter pildiagrammet under selve observasjonen:


PILDIAGRAM

B

C

D

E

A

F

G

H

I

Når du skal telle opp antall henvendelser og hvem som henvender seg til hvem, benytter du dette ruteskjemaet:


PS!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sum

A

B

C

D

E

F

G

H

I

SumBortover (vannrett) noterer du alle henvendelser som for eksempel A gjør til B, C, D og så videre. Summen på A blir da hvor mange ganger A tar ordet. Når du summerer nedover (loddrett), får du antall henvendelser en person får fra de andre. Når du har fått oversikten, skriver du en fyldig kommentar som avsluttes med forslag til tiltak for å bedre det sosiale miljøet i gruppa.


Aktivitetsskjema

Aktivitetsskjema

AKTIVITETSSKJEMA

Gutt:

(År, md.)

Jente:

(År, md.)

Dato:

Fra kl.:

Til kl.:

SYMBOL

KOMMENTARER

Observatørens signatur:

Eksempler på symbolbruk:

+ Byggelek

O Funksjonslek

* Rollelek

|| Parallellek

P Passiv

% Konflikter

S Samtale

L Leser i bok e.l.

? Kontakt voksne

Utfordringer til deg

Prøv ulike observasjonsmetoder enten i en barnegruppe eller ved å bruke klassen.

Læringsressurser

Observasjon