Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. KommunikasjonChevronRight
 4. KommunikasjonsprosessenChevronRight
 5. Ikke-verbal kommunikasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ikke-verbal kommunikasjon

Her kan du lese om ikke-verbal kommunikasjon. Ikke-verbal kommunikasjon kalles også kroppsspråk. Kroppsspråket består av bevegelser, gester, smil, tårer, påkledning, sminke osv.

Kvinner i samtale. Foto.

Kroppsspråk

Språket er bare ett av mange virkemidler vi bruker når vi kommuniserer med hverandre. Stemme, blikk, ansiktsuttrykk, gester og kroppsbevegelser, berøring og fysisk avstand er andre midler vi tar i bruk for å få fram budskapet i det vi ønsker å formidle. Det er disse ikke-verbale virkemidlene vi skal ta for oss her.

Stemmen

Vi kan variere bruken av stemmen på mange måter for å understreke budskapet vi ønsker å få fram. Vi kan variere

 • styrke (sterk/svak)
 • tonefall (stigende/synkende)
 • tempo (raskt/sakte)
 • pauser (korte/lange)
 • klang (hard/myk/monoton osv.)
 • rytme (rask/rolig/stotrende osv.)

Blikket

Blikket gir viktig tilleggsinformasjon om det budskapet senderen formidler til mottakeren. Mottakeren, på sin side, må tolke hva senderen forteller med sitt blikk. Under finner du noen funksjoner som blikket kan ha i kommunikasjon:

 • gi informasjon
 • regulere samværet mellom mennesker
 • uttrykke nærhet eller intimitet
 • utøve sosial kontroll
 • lette gjennomføringen av en oppgave
 • gjøre narr av noen
 • vise at man lytter og følger med

Ansiktsuttrykk

Alle har vel erfaring med at ansiktsutrykket uttrykker følelser og avslører hvordan en person tolker og forstår opplevelser. Her finner du noen følelser som vi mennesker langt på vei uttrykker mer eller mindre på samme måte ved hjelp av ansiktsuttrykk:

 • sorg
 • glede
 • forbauselse
 • sinne
 • frykt eller redsel

Gester og kroppsbevegelser

Ofte ser vi at folk beveger på hodet, de nikker, holder hodet på skakke eller rister på hodet når de snakker med noen. Noe lignende ser vi også med håndbevegelser. Enkelte ser nesten ut til å være avhengige av å bruke hendene for å beskrive eller understreke hva de forteller. Du kan lese mer om dette ved å sjekke lenkesamlingen.

Klær, hår og sminke

Måten vi kler oss på, sminker oss på, og måten vi har håret vårt på, kommuniserer hvem vi er, og hvilken gruppe vi tilhører. Dersom du arbeider på et tannlegekontor eller på et sykehjem, har du trolig spesielle klær som viser at du jobber der. Det varierer om arbeidsplassen har uniform eller ikke. På steder der du kan gå i privatklær, kan det oppstå diskusjoner knyttet til hva man kan ha på seg og ikke, nettopp på grunn av at klær kommuniserer. Diskusjonene kan for eksempel være knyttet til

 • om man kan gå i bikini en varm sommerdag på jobb i barnehagen?
 • om man kan gå i utringet kjole på jobb som brukerstyrt personlig assistent?
 • om man kan bruke klær med dødninghoder og hakekors på jobb?

Å kle seg på en akseptabel måte er en del av det å være profesjonell, men som nyansatt er det ikke alltid like lett å vite hva som regnes som akseptabelt og ikke. En samtale med de andre ansatte vil vanligvis gi et bilde av hva som forventes.

Berøring

Når du jobber med mennesker, er berøring en viktig del av kommunikasjonen. Når du tar et barn på fanget og trøster det, når du holder en gammel mann i hånden, eller når du hjelper en ung gutt med personlig stell, må dette gjøres på en måte som kommuniserer omsorg og respekt. Du vil fort merke dersom personen opplever berøringen som ubehagelig.


Utfordringer til deg:

 1. Hva er ikke-verbal kommunikasjon?
 2. Gå sammen og bruk stemmen på ulike måter – som beskrevet over.
  Hvilken nytte kan du ha av å bruke stemmen på ulike måter når du jobber?
 3. Bruk blikket til å signalisere hva du føler. Klarer resten av gruppa å tolke deg?
  Hvilken nytte har du av å kunne tolke blikk?
 4. Bruk ansiktsuttrykk til å signalisere hva du føler. Klarer resten av gruppa å tolke deg?
  Hvilken nytte har du av å kunne tolke ansiktsutrykk?
 5. Finn eksempler på gester og kroppsbevegelser som brukes i kommunikasjonssituasjoner.
 6. Bruk bildet «Mange måter å kommunisere på». Diskuter hva dere kan finne ut om personen på bildet bare ved å se på klærne. Diskuter farer ved en slik båssetting etter utseende og påkledning.
 7. Diskuter hvordan dere selv opplever berøring, og hvordan dere kan finne ut hvordan brukere opplever å bli tatt på.
 8. Del dere i grupper. Ta for dere en film (lenkesamling) hver. Hvordan brukes ikke-verbal kommunikasjon her, hvordan tolker dere den, og hva synes dere om måten den brukes på?
  Se filmen sammen med klassen og legg fram gruppens tolkninger.
 9. Noen skoler har skoleuniform.
  a) Hva kan grunnen være til at noen land velger å bruke skoleuniform?
  b) Hvilke fordeler og ulemper ser du med bruk av skoleuniform?
Mange måter å kommunisere på . illustrasjon.

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen