Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. FolkehelsearbeidChevronRight
  4. Hva er god helse?ChevronRight
  5. RisikofaktorerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Risikofaktorer

En risikofaktor er noe som kan føre til en farlig situasjon. Her handler det om ikke å ta godt nok vare på seg selv ved å gjøre ukloke valg i dagliglivet. Hvis vi ikke sørger for å få dekket våre grunnleggende behov på en helhetlig og sunn måte, risikerer vi å bli syke av det.

Arvelige anlegg

Arvestoffet i våre celler består av gener som gir oss anlegg for en rekke egenskaper. Risiko for sykdom er en egenskap.

To hender

Røyking

Dette er uheldig både for blodsirkulasjonen og luftveiene. Tobakk inneholder tjære og nikotin. Nikotinet fører til at blodårene trekker seg sammen (blir trangere), blodsirkulasjonen blir hindret og blodtrykket stiger. Dette er særlig uheldig for hjertemuskelen, som er avhengig av oksygenrik blodtilførsel. Den som røyker, inhalerer tjære og nikotin fra munnen og helt ned til lungene. Misfargede tenner, ødelagte flimmerhår i luftveiene, dårlig kondisjon, emfysem, KOLS og kreft er aktuelle skader og sykdommer. Røyking ødelegger flimmerhårene, som har til oppgave å føre slim bort fra lungene. Når en person slutter å røyke, tar det sju år før hårene vokser ut igjen og fungerer normalt! En som røyker, har mye større sjanse for å utvikle lungekreft enn en som ikke røyker.

Gener overføres fra en generasjon til neste. Den som har arvelige anlegg for en sykdom, kan i noen tilfeller kompensere ved å unngå de andre risikofaktorene. Tendens til høyt blodtrykk er eksempel på en arvelig tilstand. Det eneste man kan gjøre, er å kontrollere sin egen helse og oppsøke helsevesenet så ofte man synes det nødvendig for å føle seg trygg

Ung kvinne som røyker

Det er ikke alltid like lett å endre livsstil

Kaja følte seg usikker og klumsete som tenåring. En kompis bød henne tobakksrøyk, og hun takket ja til å prøve. I tiden etterpå følte hun seg mer inkludert og avslappet sammen med vennene. Hun hadde ikke lenger problem med å plassere hendene når de stod sammen i grupper og pratet, hun røykte og følte seg godtatt av gjengen.

Fem år senere ønsket Kaja å kutte ut røykingen. Hun hadde lært om tobakkens langsiktige skadevirkninger på kroppen, røykingen kostet henne mange penger, og hun ønsket å bli gravid. Tobakksrøyk ødelegger smaksløkene på tungen så det er ikke uvanlig at man får bedre appetitt og legger på seg etter røykeslutt. Derfor var Kaja usikker på hva hun skulle velge.

Moren har røyket i 40 år og utviklet KOLS, som gir henne store problemer med pusten. Hun forsøker å motivere Kaja til å slutte å røyke.


Usunt kosthold

Dette kan være at man spiser for lite eller for mye i forhold til behovet, eller at kosten mangler viktige næringsstoffer. Nordmenn generelt spiser for mye fett, sukker og salt, og for lite frukt og grønt. Mye av fettet vi spiser, er også av det usunne slaget. Kolesterolet legger seg på innsiden av blodårene og tetter til. Blodomløpet blir hindret. Salt er uheldig fordi det øker blodtrykket. Nordmenn spiser også mye sukker, som gir rask blodsukker-stigning og ekstra energi. Sukker fører til at tennene råtner og blir ødelagt. Dette gir smerter og kan føre til problemer med tygging. Fett og karbohydrater er energigivende næringsstoffer. For å ha en vekt i balanse er det nødvendig å forbrenne like mye energi som man tar inn. Overflødig energi lagres på kroppen så vi blir overvektige. Statens ernæringsråd anbefaler rikelig med frukt og grønnsaker, men mange slurver her.

Lite fysisk aktivitet

Man kan trene både ved rolig gange eller mer anstrengende aktiviteter. Regelmessig mosjon bidrar til økt blodsirkulasjon, sterkere hjerte og større muskler. Hvis man trener sammen med andre, blir det også sosialt. Mange hevder at trening gir energi; man mottar mange inntrykk, både gjennom syn, lukt, og hørsel. En veltrent person tåler mer, både fysisk og psykisk. Manglende mosjon øker faren for overvekt. Overvekt kan føre til mindre fysisk aktivitet fordi det blir tyngre å gjennomføre, noe som fører til enda mer overvekt, du går inn i en vond sirkel. Mennesker som ikke mosjonerer, går glipp av det overskuddet som trening gir, de får mindre muskelmasse og redusert blodgjennomstrømning.

Stress

Mange opplever at hverdagen er travel. Det er mye vi skal rekke. Det stilles forventninger til oss fra mange kanter. Enkelte må ta mye ansvar. Andre har store forventninger til seg selv. Noen opplever ensomhet. En del sliter med søvnvansker eller følelsen av å være uopplagt. Mange velger også å gjøre seg tilgjengelig for andre hele tiden ved bruk av mobiltelefon. Da er det vanskelig å koble ut omverdenen og få helt ro. Kroppens reaksjon på stress kan være muskelspenning, vond nakke, hodepine og forhøyet blodtrykk.

Bruk av rusmidler

Enkelte bruker alkohol som metode for å slappe av eller ”glemme” vanskeligheter. Hjernen blir sløvet av alkohol. Det er avhengighetsskapende - noe som betyr at man kan bli avhengig av det. Da mister personen styringen over sitt eget forbruk. Mennesker som misbruker alkohol, står i fare for å få skader på livsviktige organ som lever og hjerne. Det er i tillegg en sosial og økonomisk belastning.

Hver av disse faktorene utgjør en trussel mot helsen. Når flere risikofaktorer kobles sammen, øker risikoen enda mer. En ung nyutdannet mann med en stressfylt jobb kan komme til å prioritere bort tid til å mosjonere og være sammen med venner. Han velger også bort den tiden det tar å planlegge sunne måltider. I stedet går han for raske løsninger som inneholder mye fett, salt, sukker og få vitaminer og mineraler.

Å endre livsstil

Mange vil tjene på å gjennomgå en livsstilsendring for å ta vare på sin helse og forebygge sykdom. Man prøver da å minske eller fjerne helt de faktorene som øker risikoen for sykdom.

Læringsressurser

Hva er god helse?