Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
 5. Målgruppe og kanalChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Målgruppe og kanal

Når du skal planlegge og utforme medieuttrykk, må du først av alt bestemme hvilken målgruppe du primært vil henvende deg til, og hvilken kanal du vil bruke til å formidle budskapet ditt.

Målgrupper. Illustrasjon.

Hva er en målgruppe?

Mennesker med ulik bakgrunn, gruppetilhørighet og interesser velger, forstår og tolker medieuttrykk på ulike måter. Personlighet, alder, nasjonalitet, sosial og geografisk tilhørighet og sivil status er noen slike ulikheter som kan bidra til at vi foretrekker ulike medieuttrykk og forstår dem forskjellig. Også interesser og livsstil kan ha noe å si. I mediekommunikasjon bruker vi derfor ofte kriterier som alder, interesse, yrke eller bosted til å definere den målgruppa vi primært henvender oss til.

Tilpass medieuttrykket til målgruppa

Profesjonelt arbeid med kommunikasjon og produksjon av medieuttrykk er ressurskrevende. Det tar tid, og det er dessuten stor konkurranse om mottakernes oppmerksomhet. Når du planlegger og produserer medieuttrykk, bør du derfor alltid begynne med å klargjøre hvilke personer eller grupper du først og fremst ønsker at budskapet ditt skal nå ut til. Deretter lager du en skisse til utforming som du tror vil bidra til at budskapet blir forstått på riktig måte av dem det gjelder.

Sett at du skal lage en nyhetssak om det siste jordskjelvet i Japan. Dersom du skulle lage denne saken for Aftenposten junior, måtte du utforme den på en helt annen måte enn om du skulle utformet samme sak for den ordinære avisutgaven som voksne leser. Vanlige reportasjer er kompliserte og vanskelige å forstå for et barn dersom ordforrådet og de geografiske og geologiske kunnskapene man trenger for å forstå teksten, ikke er tilpasset en 9-åring. En voksen med særlige interesser for naturkrefter og jordskjelv ville på sin side syns at en vanlig nyhetsdekning i Aftenposten er for lite utdypende, og kanskje gå på nett for å søke opp mer informasjon.

I informasjonsarbeid og reklame er det viktig at budskapet overbeviser mottakeren, enten det dreier seg om å få ham eller henne til å kjøpe et produkt eller til å skifte mening. Om reklamefilmen ikke har en historie eller et budskap som treffer målgruppa, blir det ikke fart i salget. Det er altså viktig å kjenne og definere en målgruppe av flere grunner:

 • for å vekke interesse
 • for at budskapet skal bli forstått
 • for å kunne lykkes med formålet for budskapet

Kanaler

Som profesjonell mediearbeider må du også tenke på hvilken kanal mediebudskapet ditt skal formidles gjennom. Noen kanaler treffer en bestemt målgruppe bedre enn andre kanaler. Derfor er det vanlig å bestemme seg for kanal samtidig som man definerer målgruppa for et medieuttrykk. De store mediehusene tilbyr i dag mottakerne samme innhold i flere kanaler, for eksempel både på papir, i nettavisa og gjennom mediehusets TV-kanal.

NRK og TV 2 er forpliktet til å ha kanaler og programflater utarbeidet etter retningslinjer for allmennkringkasting. NRK1 og TV 2s hovedkanal vender seg derfor til en bred målgruppe. Det vil si at de skal dekke interessefelt og informasjonsbehov for alle som bor i Norge. Men selv om målgruppa for en allmennkringkaster er hele befolkningen, er noen av kanalene rettet mot bestemte målgrupper. NRK P3 og NRK Super retter seg mot barn og unge, mens NRK P1+ spesielt henvender seg til eldre lyttere. De som ser på TV 2 Sportskanalen, er folk som aldri får nok av sport på fjernsyn.

YouTube-kanaler er ofte veldig smale og defineres gjerne med utgangspunkt i spesielle interesser. Siden YouTube er en relativt ung videotjeneste, blir slike kanaler mest brukt av personer som er født på 90-tallet eller seinere.

Kanaler kan bli definert ut fra

 • alder og kjønn (eksempler: Det Nye, NRK Super, Prebz og Dennis)
 • tradisjon (eksempler: NRK1 og NRK P1)
 • medietyper (eksempler: NRK P1 vs. NRK1, VG vs. VGTV)
 • interesser (eksempler: Minecraft, TV 2 Sportskanalen, Motor)
 • programprofil (eksempel: NRK P2 – Kulturkanalen)
 • geografisk tilhørighet (eksempel: Sogn Avis, Radio Sør, TV Øst)
 • språk (eksempel: Sámi Radio)

Tips

Dersom du synes det er vanskelig å skille mellom sender og kanal i Lasswells kommunikasjonsmodell, «Hvem sier hva til hvem i hvilken kanal med hvilken effekt?», kan du bruke disse sjekkspørsmålene:

 • Hvem er avsender? Svaret vil da være en person eller en redaksjon.
 • Hvor finner jeg medieuttrykket? Svaret vil være en nettadresse eller navnet på en kanal.

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter