Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Anstrengende bruker- og kundekontakt

Du kommer til å møte mange mennesker når du er på jobb. Mange av møtene er nøytrale, noen er positive, og en del vil kunne oppleves som anstrengende. I disse oppgavene skal du se nærmere på anstrengende situasjoner med brukere og kunder.

Se den korte animasjonen med eksempler på anstrengende situasjoner med brukere eller kunder før du gjør oppgavene.

 1. I filmen vises flere tenkte situasjoner. Kan noen av disse være aktuelle i ditt framtidige yrke?

 2. Kan du gi eksempler på lignende situasjoner som kan oppstå i ditt yrke?

 3. Har du i praksis, eller i annen jobb, opplevd anstrengende situasjoner med brukere eller kunder?

 4. Noen situasjoner er anstrengende fordi folk er negative, men dette er ikke alltid tilfelle. Kom med noen eksempler på situasjoner som kan være anstrengende uten at brukerne eller kundene oppfører seg dårlig.

 5. Det sies at folk tar negative tilbakemeldinger mer innover seg enn positive. Hva tenker du om denne påstanden?

 6. Hva kan en bedrift gjøre for å redusere antall anstrengende og ubehagelige situasjoner i møte med brukere eller kunder?

 7. Tenk deg at du har hatt en tung dag på jobb. Det var ikke bare en enkelt hendelse, men mange mindre gjennom dagen. Hva kan du gjøre for å redusere stress og ubehag slik at du ikke tar det med deg hjem og inn i fritida?

 8. Det er ikke til å unngå at vi som ansatte må håndtere noen anstrengende situasjoner, men det er også viktig å sette grenser. Hvor mye tenker du at vi bør tåle?

 9. Hva bør du gjøre dersom arbeidssituasjonen din oppleves som for krevende?

Ekstraoppgaver

 1. Arbeidsmiljøloven inneholder krav til arbeidsmiljøet. Hvilke kapitler, paragrafer og ledd i loven er direkte relatert til anstrengende arbeidssituasjoner?

 2. Søk på internett og finn noen nyhetssaker som omhandler stress på jobben og møter med sinte eller på andre måter krevende brukere eller kunder. Skriv noen linjer om hver sak. Hvor vanlig tror du slike situasjoner er?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 23.04.2021

Læringsressurser

Møtet med brukeren