Hopp til innhold

Fagstoff

Konflikter i profesjonelle relasjoner

Konflikter i profesjonelle relasjoner kan være konflikter med en leder, kollegaer, kunder eller brukere. Konfliktene utløses gjerne av ulike holdninger, verdier, ønsker, interesser eller behov.
To voksne peker i hver sin retning. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi tenker ofte på konflikter som bare negativt, men uenighet og konflikter er også en kilde til vekst, utvikling og framgang. Som fagarbeider trenger du en profesjonell måte å håndtere konflikter på.

Eksempel

  • To ansatte i bedriften ønsker ferie den samme uka, men bare én av dem kan få ferie.
  • Ledelsen ønsker å innføre totalforbud mot snusing i arbeidstida. To av de ansatte er avhengig av snus.

Når vi skal løse konflikter, er det nødvendig å finne ut hva vi er uenige om, og det er viktig å vise respekt for hverandre. Å kommunisere tydelig kan være konfliktdempende.

Hvilken strategi vi velger for å løse en konflikt, påvirkes av flere forhold. For eksempel vil tidligere erfaringer med konflikter, vår personlighet og hvor viktig resultatet av konflikten er, påvirke strategien vår. I tillegg vil posisjonen vår være av betydning, altså om vi er leder, ansatt, kunde eller bruker. Konflikter bør løses på en måte som alle kan akseptere.

Strategier

Vi bruker alle ulike strategier når vi kommer opp i konflikter. Johnson og Johnson (1994) og Hjeraker (1984) har delt strategiene vi bruker, inn i fem hovedstrategier:

  1. Trekke seg tilbake

Vi trekker oss unna konflikten og lar andre ordne opp. Det er ikke så nøye for oss hvilket utfall konflikten får.

  1. Glatte over

Vi kan gi etter for andres ønsker og bli litt likegyldige i samhandling med de andre.

  1. Inngå kompromiss

Vi gir og får, og møtes på halvveien. Vi prøver å finne en akseptabel løsning for alle parter.

  1. Bruke tvang

Dersom vi er veldig opptatt av resultatet, for eksempel å få fri i jula, fokuserer vi på å tvinge viljen vår gjennom. Dette kan ødelegge vennskap og samarbeidsklima.

  1. Konfrontere

Vi går rett inn i konflikten for å finne en god løsning, og slik tar vi vare på både det gode resultatet og den gode relasjonen. Vi får alle interesser på bordet, involverer alle parter og bruker kreativiteten for å finne løsninger som alle kan være fornøyde med.

Jeg-budskap

Dersom du selv er i en konflikt, er det lurt å bruke jeg-budskap. I stedet for å si «Vi burde lage bedre planer» kan du si «Jeg ønsker at vi skal se på aktivitetsplanene våre». Dette gjør kommunikasjonen tydeligere.

Noen tips

Søk hjelp hos lederen din dersom du ikke klarer å løse konflikten selv. Sett av god tid til å finne ut hva problemet er, og til å utarbeide et løsningsforslag. Tenk trinnvis dersom problemet er stort. Finn ut hva dere er enige om. Prøv å unngå situasjoner der én part taper og én part vinner.

Kilder til denne sida: Eide og Eide: Kommunikasjon i relasjoner, 1996. Forebygging.no

CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 29.09.2020

Læringsressurser

Møtet med brukeren