Hopp til innhold

Fagstoff

Bygg tillit!

Tillit er noe av det viktigste vi kan ha i et forhold til andre. Enten det er privat, til kolleger eller til kunder, er relasjonskompetanse helt avgjørende for å oppnå gode resultater.
Rafting. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er tillit?

Tillit er en positiv forventning om at andre vil innfri det som er avtalt. Tillit bygges opp gjennom gjentatt kontakt og gjennom erfaringer som oppleves som gode av begge parter. Gjennom en god tone, levering etter avtale og fruktbare møter bygges det nærmest av seg selv en usynlig kontrakt mellom partene. Vi trenger ikke si noe om det – vi bare merker en slags positiv gjensidig følelse.

Hvordan bygger man tillit?

Tillit er et av de få ordene som skrives på samme måte for- og baklengs. Vi kan derfor tolke det slik at tillit må gå begge veier for at den skal fungere. Begge parter må ønske en relasjon til den andre og må være villig til å gi det som er avtalt, både faglig og menneskelig. La oss se litt på hva som skal til for å bygge tillit:

Gjensidig nytteverdi

Begge parter må oppleve at relasjonen er verdt å investere i, enten den koster mye eller lite i tid og/eller penger. Vi må få noe ut av relasjonen selv – den må ha en verdi for oss. Som leder skal du få mest mulig ut av dine medarbeidere, og som ansatt skal du få mest mulig ut av bedriften og lederen. Det samme gjelder leverandør og kunde.

Faste avklarte roller

I enhver relasjon er det viktig å være bevisst på hvilken rolle vi selv og den andre har. Vi må vite hva som forventes, hva som skal gjøres, og ikke minst hva som skjer dersom noe ikke går som det skal. Begge parter må ønske å rydde opp og ta tak i ting slik at balanse igjen oppstår. Er du leder, har du en annen rolle enn som ansatt. Er du leverandør, har du en annen rolle enn kunden.

Kompetanse

Begge parter må ha nødvendig kompetanse. Det vil si at vi må være i stand til å levere ut fra nødvendige krav eller standarder. Det er ikke nok å bare ville – vi må også ha den kompetansen som er nødvendig. Mange overser dette punktet. Dersom vi helt eller delvis mangler den nødvendige kompetansen, er profesjonell tillit vanskelig å oppnå.

Integritet

Integritet betyr samsvar mellom tale og handling. Det å holde det vi lover, og å gjøre det vi skal, er helt avgjørende for å lykkes med tillit. Det skal ikke mange dårlige erfaringer til før relasjonen blir svakere eller dør ut. Dersom du ikke klarer å levere til avtalt tid og kvalitet, må du rette det opp med en gang. Du må vise at du forplikter deg til den andre, og at du rydder opp når du må.

Åpenhet

I enhver situasjon der vi har med mennesker å gjøre, er åpenhet viktig. For at den andre skal forstå situasjonen vår, kan det lønne seg å si litt om rammebetingelsene vi jobber under. Det er også viktig å vise hvem du er som person. Litt «small talk» skaper god stemning. Husk at det er forskjell på å være personlig og privat. Vis litt av deg selv og bedriften du jobber i. Innrøm når det er du eller bedriften din som er ansvarlig for feil – og rett opp med en gang. Positiv håndtering av feil bygger tillit så det suser. Da viser du at du skjønner hva det dreier seg om, og at den/de andre kan stole på deg. Du har både vilje og evne til å levere.

Positiv energi

Du kan forsterke kommunikasjonen og opplevelsen i relasjonen dersom du er bevisst på å være positiv, åpen og blid. Vi kjenner alle til den dårlige følelsen vi får når andre er negative. Du kan gi andre positive følelser ved å si hyggelige ting, smile eller lytte aktivt til den andre. Dette er et viktig verktøy for å bygge gode relasjoner. Hvor mange kjenner du som gidder å være sånn? Man tar vare på slike mennesker fordi de gir oss noe positivt i en ellers stressende hverdag. Det interessante er at det ikke koster noe – bare litt bevissthet.

Tillit som strategisk beslutning

Tillit er bærebjelken i bedriften – både internt og til kunden. Å bygge tillit internt i bedriften og eksternt er et valg man må ta. Det er en strategisk beslutning som har en pris. Det tar tid og ressurser å bygge tillit – men det gir resultater. Dersom du vil ha gode resultater, har du ikke råd til å la være. Begynn nå, tren på det, og lær det skikkelig. Husk at bygging av tillit kommer først, og så kommer resultatene som en konsekvens av dette.

To kollegaer gir hverandre en high five. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Grethe Holtan. Rettighetshaver: Ledernytt.no
Sist faglig oppdatert 06.04.2020

Læringsressurser

Møtet med bedrift, kollegaer og eksterne