Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Speilbildet

Av og til kan det være nyttig å se seg selv i speilet og spørre seg selv: Er jeg en så god kollega som jeg kan?
To kvinnelige kollegaer på et kontor sitter vendt mot hverandre og ser ut til å ha en engasjert samtale. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ansiktsuttrykket ditt, kroppsspråket ditt, blikket ditt og hvordan du svarer og spør, har betydning for hvordan du blir opplevd av dem du jobber sammen med. Hvordan tror du selv at du er som kollega?

Oppgave 1

Se deg selv i speilet og svar ærlig på spørsmålene under. Noter nøkkelord og begrunn svarene dine.

  • Hvordan tenker du at kollegaene dine opplever deg – på godt og vondt?
  • Hvordan ville en kollega beskrevet deg med tre setninger?
  • Er det noe ved deg selv som du vet at du kan jobbe med når det gjelder måten du møter kollegaene dine på?

Oppgave 2

  • Diskuter i klassen hva som kjennetegner en god kollega. Bli enige om minst ti punkter som dere mener kjennetegner en god kollega.

Oppgave 3

  • Gå sammen i grupper på tre og tre elever.
  • Diskuter gruppevis hvordan en leder kan jobbe for å sikre et godt arbeidsmiljø, og hva lederen kan gjøre for å skape et godt kollegasamarbeid.
  • Noter svarene deres og diskuter dem i klassen. Er dere enige? Samle dere om det dere mener er de ti viktigste punktene.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Møtet med bedrift, kollegaer og eksterne