Hopp til innhold

Fagstoff

Å bygge relasjoner når du er ny i en jobb

Hva gjør du når du møter nye kollegaer? Hvordan bidrar du til at kollegaene dine får tillit til deg? Få innsikt i hva du selv kan gjøre for at relasjonene mellom deg og kollegaene dine skal bli gode.
Kollegaer som prater og spiser lunsj sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før du leser, tenk etter:

  • Hva er dine beste egenskaper når du er ny i en jobb?
  • Hva setter du pris på hos dine nye kollegaer?
  • Hva gjør kollegaer som får deg til å slappe av?

Nye kollegaer

Når du skal jobbe med nye kollegaer, er det viktig at du blir god på relasjonsbygging. For å forstå hva det innebærer, må du ha relasjonskompetanse.

Relasjonskompetanse

Relasjonskompetansen din er evnen din til å forstå deg selv når du er sammen med andre. Hvordan påvirker dine handlinger relasjonene rundt deg? Viser du for eksempel interesse for kollegaer når du møter dem?

Skal du lykkes i å utvikle positive relasjoner til kollegaene dine, må du ha et ønske om og en evne til å vise ekte interesse for deres tanker, følelser og ønsker. Det krever at du først forstår hvem du selv er, og at du så klarer å se de andre og hva de trenger.

Når du jobber sammen med andre, vil du kjenne på egne følelser – både gode og dårlige. Da er det viktig at du øver deg opp til å forstå hvorfor du føler som du gjør i møte med en spesiell kollega som for eksempel er avvisende, som er direkte, som spør om alle detaljer, som er utålmodig, eller som mener at du kunne gjort ting mer effektivt. Skal du kunne bli en god kollega, må du ikke la de reaksjonene som negative følelser lett fører til, stå i veien for et godt samarbeid.

Tenk etter:

Hvilke handlinger fra dine kollegaer trigger negative følelser hos deg? Hva er det du lett gjør da?

Relasjonsferdigheter

Relasjonsferdighetene dine er det du konkret gjør, sier og tenker for eksempel for at kollegaer skal oppleve at det er fint å jobbe sammen med deg.

For noen er den første dagen i en ny jobb ingen stor sak. Det kan virke som om de har medfødte relasjonsferdigheter, og de finner sin plass og inngår i samarbeid med kollegaene på en naturlig måte. For andre er dette mer krevende, og de må trene for å bli gode på det. Hvis du synes det er vanskelig, kan det kanskje hjelpe at du på forhånd bestemmer deg for å håndhilse, si hei og presentere deg. Egnede temaer å ta opp når du har vært der en stund, kan for eksempel være hva som skjedde på jobb etter at du gikk dagen før, og hva som er planene i bedriften i dagene som kommer.

Hvilken type kollega er du?

Vi mennesker er ulike, og det er vi også som kollegaer. Her er noen eksempler på personlighetstyper som kan øke din forståelse både av deg selv og av forskjellene mellom kollegaer:

  • Om du er faglig seriøs, kan du lykkes som nytilsatt fordi du er kunnskapsrik. Men vit samtidig at ikke alle ønsker å bruke tid på å få vite alt du kan.
  • Om du er omsorgsfull, kan du lykkes som nytilsatt fordi du viser forståelse. Men vit samtidig at ikke alle kollegaene dine nødvendigvis er bekvemme med at du er personlig og nær.
  • Om du er rask og effektiv, kan du lykkes på jobben fordi du utstråler energi og får ting fort unna. Men vit samtidig at du kan ha kollegaer som trenger god tid og mye kunnskap for å kunne utføre en oppgave.
  • Om du er perfeksjonist, vil du kunne lykkes på jobben fordi du sikrer høy kvalitet på det dere leverer. Men vit samtidig at du trolig også har kollegaer som ikke ønsker å gå så dypt inn i alle temaer.

Ofte er det først i ettertid at du makter å se en situasjon klart. Var jeg for pågående, eller var jeg for lite pågående? Småpratet jeg nok til å skape god stemning, eller ble det for mye? Klarte jeg å skape en fortrolighet, eller ble jeg for påtrengende? Ved å stille slike spørsmål til deg selv vil du etter hvert forstå både deg selv og andre bedre. Da vil du kunne se hva hver enkelt av kollegaene dine sannsynligvis vil ønske av deg.

Ordforklaringer

avvisende – tilbakeholden; uvennlig; det motsatte av imøtekommende

kompetanse – evne, dyktighet til noe

relasjoner – forhold, forbindelser mellom en selv og andre

relasjonsbygging – det man gjør og sier for å utvikle og vedlikeholde relasjoner

relasjonskompetanse
– evne til å forstå seg selv når man er sammen med andre

relasjonsferdigheter – det å vite hva man skal gjøre og si for å knytte gode bånd til andre

tillit – det å kunne stole på at en annen vil en godt

trigge – utløse, sette i gang

CC BY-SASkrevet av Kristin Aase og Bente Elisabeth Vetland.
Sist faglig oppdatert 17.02.2020

Læringsressurser

Møtet med bedrift, kollegaer og eksterne