Hopp til innhold

Fagstoff

Hva mener vi med bedriftskultur?

Hva kjennetegner kulturen i ulike bedrifter, og hvordan skaper vi en bedriftskultur? Alle ansatte er med på å forme kulturen, men ledelsen spiller en spesielt viktig rolle. Bedriftskulturen kan ha stor betydning for trivselen til de ansatte og resultatene til bedriften.
En gruppe engasjerte og entusiastiske mennesker jubler med hendene i luften. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bedriftskultur

Bedriftskultur er det settet med normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som er utviklet i et bedriftsfellesskap.

Bedriftskulturen handler om hvordan en bedrift har lært å løse problemer som oppstår i samspill med omgivelsene, for eksempel i møte med klienter, kunder, leverandører og andre grupper i bedriften.

«Sånn gjør vi det her!»

De ansatte vil opprettholde kulturen så lenge de oppfatter den som riktig. Nye ansatte sosialiseres inn i bedriftens måte å tenke på. De lærer hvordan arbeidsoppgavene har blitt utført tidligere, og hvordan man samhandler. Du har kanskje hørt uttrykket «Sånn gjør vi det her»?

Samtidig utvikler bedriftskulturen seg ved at de ansatte gjør nye erfaringer og tilpasser seg forandringer som de møter i en arbeidssituasjon. Det kan også utvikle seg flere kulturer, altså subkulturer, innad i bedriften.

Slik fungerer kulturen som en usynlig kraft som kan hjelpe bedriften med å nå målene sine, eller hindre den i dette. Derfor er det viktig at ledere har kunnskap om bedriftskultur.

To unge jenter som jobber på et bakeri i Oslo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kulturinnhold og kulturuttrykk

I en bedrift kan det altså være tradisjoner og uskrevne regler som har vært praktisert lenge. I tillegg har mange bedrifter en personalhåndbok. Kulturinnholdet er alle disse skrevne og uskrevne verdiene, normene og virkelighetsoppfatningene som de ansatte forventes å holde ved lag.

Men hva oppfatter du når du for eksempel kommer inn på et sykehus? Merker du allerede i vestibylen hva slags virksomhet dette er, kanskje bare på lukta? Hvordan blir du møtt i skranken? Vennlig? Kjølig? Og når du kommer inn på avdelingen, hvordan snakker folk til hverandre? Virker det som om de trives? Virker det som om de er stolte av arbeidsplassen sin? På få øyeblikk har du dannet deg et bilde.

Når du kommer inn i lokalene til en bedrift, er det ikke selve kulturinnholdet du ser, men bare litt av uttrykket til bedriften. Det er dette som kalles kulturuttrykk.

Kulturinnholdet er ofte skjult

Det er ikke alltid lett å vite hva som ligger bak kulturuttrykkene til en bedrift. Vi kan gjerne sammenligne forholdet mellom kulturinnhold og kulturuttrykk med et isfjell. Den største delen av isfjellet ligger under vann og kan symbolisere kulturinnholdet. Den synlige delen av isfjellet kan symbolisere kulturuttrykkene.

Et isfjell i Hinlopstredet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bedriftskultur og arbeidsmiljø

Bedriftskultur bidrar i stor grad til å danne rammene for miljøet på en arbeidsplass. Og et godt arbeidsmiljø er viktig for fornøyde og friske ansatte som trives i jobben. Ansatte som er fornøyde fordi de får brukt sine talenter, får tilstrekkelig med ansvar, får tillit og blir tatt på alvor, yter bedre enn ansatte i motsatt situasjon. Fornøyde ansatte kvier seg for å være borte fra jobben, mens arbeidstakere som har et negativt forhold til jobben sin, har lettere for å finne en grunn til å være borte.

Den kulturen som gjelder i en virksomhet, blir dermed helt avgjørende for hvor godt bedriften går, og det har direkte innvirkning på bunnlinjen – altså hvor mye penger bedriften tjener.

Gå gjerne inn på nettstedet til Idébanken og se noen av problemstillingene og temaene som ligger under arbeidsmiljø, ledelse og bedriftsfilosofi.

CC BY-SASkrevet av Carina Hertze Bratli og Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 21.07.2023

Læringsressurser

Møtet med bedrift, kollegaer og eksterne