Hopp til innhold

Fagstoff

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Gjennom en vanlig arbeidsdag har du kontakt med mange andre. Dette kan være kollegaer, ledelse, kunder og brukere. Du har krav på en trygg arbeidsplass der du ikke blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Realiteten er dessverre at mange er utsatt for seksuell trakassering.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk).

Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep. Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også være seksuell trakassering. Seksuell trakassering kan skje på arbeidsplassen i arbeidstiden, men kan også skje utenfor arbeidstid og arbeidssted som for eksempel på julebord, arbeidsreiser og gjennom sosiale medier. Det handler i stor grad om brudd på mer allmenne normer i samfunnet og hva man aksepterer som normal omgangsform.

Arbeidstilsynet

Seksuell trakassering og diskriminering i IT-bransjen

Nærbilde av ei hånd på skulderen til en kvinne. Foto.

I IT-bransjen jobber det mange flere menn enn kvinner. I Norge utgjør kvinner 26 prosent av alle som jobber i bransjen og 17 prosent av toppledelsen.

Mange kvinner har meldt fra om at de møter dårlige holdninger fra menn i bransjen, at de møter antakelser om at de ikke har like god teknologiforståelse som sine mannlige kolleger, at de blir forbigått ved forfremmelser, at de får mindre betalt enn menn som gjør samme jobb, og at de har opplevd seksuell trakassering eller seksuelle overgrep fra mannlige kolleger og ledere. Seksuell trakassering kan for eksempel være kommentarer om kropp og utseende, upassende berøring eller tilbud om sex i bytte mot fordeler og forfremmelser på jobb.

Nært opptil tre fjerdedeler av kvinner i IT-bransjen sier at de har opplevd diskriminering på arbeidsplassen, og to av fem sier at de har opplevd seksuell trakassering, ifølge en undersøkelse fra 2018.

#metoo-bevegelsen

En rødhåret kvinne holder opp et ark med teksten emneknagg METOO. Foto.

Metoo var en kampanje i sosiale medier, som startet i 2017. Kampanjen handlet om at kvinner som hadde opplevd overgrep og seksuell trakassering, brukte emneknaggen #metoo for å vise hvor stort dette problemet er. Oppfordringen kom fra skuespilleren Alyssa Milano på Twitter, og et døgn etter hennes tweet hadde en halv million mennesker svart, og tolv millioner kommentarer ble delt på Facebook.

Hovedsaken i #metoo-kampanjen var å sette søkelyset på seksuell trakassering fra overordnede i arbeidslivet og i andre omstendigheter med skjev maktfordeling. Mange mannlige skuespillere, produsenter, næringslivsledere og politikere måtte trekke seg fra sine posisjoner som følge av avsløringer i kjølvannet av kampanjen. #metoo ble etter hvert en global bevegelse, og #metoo har bidratt til å senke terskelen for å si fra om seksuell trakassering og diskriminering i arbeidslivet.

I Norge handlet diskusjonene rundt #metoo mye om kjønn og makt i arbeidslivet, og mange bransjer startet sine egne opprop for å rette oppmerksomheten mot hvordan de ulike bransjene kunne jobbe mot seksuell trakassering. I IT-bransjen ble et slikt opprop kalt #systemdown. Initiativtakerne var ledere av noen av IT-bransjens største interesseorganisasjoner, og de oppfordret topplederne i IT-selskaper til å signere oppropet, som du kan lese under.

Les mer om #systemdown i Aftenpostens artikkel Kvinner i tech-bransjen ber IT-toppsjefer signere opprop mot seksuell trakassering.

Hvem har ansvaret ved seksuell trakassering?

Du har ansvar for å si fra om uønskede hendelser, og ledelsen har ansvar for å ta deg på alvor. De skal også gi deg veiledning når brukere og kunder er for pågående. Uavhengig om problemet er avgrenset til en enkelt bruker eller kunde, eller om det en opparbeidet ukultur som deles av mange, skal det settes inn tiltak.

Hvis problemet er med kunder, kan det være lurt at du snakker om det med kollegaer slik at dere kan gi hverandre råd. Det bør også vurderes om det bør settes inn flere ressurser for å redusere situasjoner der uønsket seksuell oppmerksomhet kan oppstå. Gode forebyggende tiltak og et verneombud som er oppmerksom på problematikken, er viktig.

Uønskede hendelser fra kollegaer kan bli et stort arbeidsmiljøproblem, og det er viktig at du sier fra til ledelsen, andre kollegaer eller verneombudet. Det kan også meldes til Arbeidstilsynet. Du skal føle deg trygg på jobb og på arrangementer i regi av jobben.

Utfordringer til deg

Hva menes med seksuell trakassering?

Hvorfor er det viktig å si fra dersom du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben?

Kilder

Arbeidstilsynet (u.å.). Seksuell trakassering. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/trakassering/seksuell-trakassering/

Wibe, H. W., Austlid, H., Traaseth, A. K., Ringnes, I. & Greve, M. (u.å.). Opprop mot uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep i IT-bransen. Hentet 13. januar 2022 fra https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf88DeSI6sXLD2ohcGnKckDiwO5tqUP64i5B3NNm9g3Alnq0Q/viewform

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Hege Nikolaisen , Vigdis Haugan, Tron Bårdgård og Karl Arne Dalsaune.
Sist faglig oppdatert 18.01.2022

Læringsressurser

Arbeidsmiljø og HMS