Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Planlegg proaktiv brukerstøtte på folkehøyskole

Du har bare ni dager på deg til å planlegge en proaktiv og effektiv brukerstøtte. Det blir helt nødvendig når 65 elever samtidig trenger din hjelp og du bare har en dag i uka satt av til å være IT-medarbeider.
Ei gruppe ungdommer står tett sammen på rekke og smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Situasjonsbeskrivelse

Om bare ni dager starter 65 elever på den nyoppstartede folkehøyskolen Skytoppen i nærområdet ditt. Ved siden av å undervise i IT-spesialiteten din skal du også være den eneste IT-medarbeider på skolen, i 20 prosents stilling.

Du må derfor tilrettelegge slik at elevene kan løse mye av det de må gjøre og lurer på innen IT, på egen hånd. Da er det nyttig å tilrettelegge for .

Elevene skal gå ei av tre ulike linjer på denne skolen:

 • ekstremsport og foto

 • e-sport

 • multimediedesign

Kvinne hopper i fallskjerm fra et småfly. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I løpet av den første uka må du forberede slik at elevene kan

 • finne brukernavn og sette eget passord

 • få nøkkelkort til skolen og spesialrom for sin linje

 • logge seg inn på skoleportalen (den samme som du bruker ved din skole)

 • få grunnleggende opplæring i skoleportalen, som å finne informasjon på fagside, levere produkter og kontakte lærere og andre

 • bekrefte at de har lest og forstått skolens reglement for datamaskin-, mobil- og nettbruk


I tillegg blir det behov for at elevene innen noen uker lærer seg å bruke sentrale funksjoner i et av programmene de skal bruke på sin linje. Dette haster ikke fullt så mye, men erfaringsmessig er elevene langt mer opptatt av dette enn å lære seg skoleportalen. Derfor må du regne med å få en del spørsmål om dette.

Du har ni arbeidsdager på å forberede den første uka på folkehøyskolen, men liten tid til å følge opp elevene. Du har nemlig bare åtte arbeidstimer sammen med elevene den første uka.

Oppgave 1: Planlegg proaktiv brukerstøtte

Planlegg hvordan du kan legge til rette for en effektiv og god brukerstøtte den første uka etter at elevene har kommet.

 1. Planlegg opplæring

  Hva kan de gjøre selv, og hva bør du hjelpe dem med?
  Hva slags opplæring skal de få?

  Beskriv organiseringen og begrunn hvorfor du gjør det slik.

 2. Sett opp en plan for de åtte timene

  Du har bare åtte timer brukerstøtte den første uka. Du bestemmer selv når disse timene skal være. De kan være samlet eller delt opp. Sett opp en timeplan over hva du skal gjøre, og når du skal gjøre det.

 3. Lag informasjonsmateriell

  • Elevene må vite hva de skal gjøre, hvordan de gjør det, og når det skal skje. Lag en oversikt over alt de skal gjøre.

  • Du har en god del tid før de kommer. Lag diverse opplæringsmateriell som skriv, plakater og lignende.

  • Forklar hvorfor du gjør de valgene du gjør, og hvordan det kan bidra til en god og effektiv brukerstøtte ut fra de knappe ressursene du har tilgjengelig.

Oppgave 2: Presenter planen for proaktiv brukerstøtte

Presenter for en medelev, klassen eller læreren. Begrunn valgene du har gjort.

Oppgave 3: Sammenlign med løsningen til en medelev

Når du har planlagt og forberedt planen din for proaktiv brukerstøtte, sammenligner du den med en medelev.

 1. Hvordan har dere valgt å løse oppgaven?

 2. Er det realistisk å få til dette?

 3. Hva er styrker og svakheter med planene deres?

 4. Hvis du kunne ha endret noe ved din egen plan, hva skulle det ha vært?

Relatert innhold

Vær i forkant og stå klar med hjelpen før brukerne tar kontakt med IT-avdelinga. Da blir det effektivt og bedre for alle parter.


CC BY-SASkrevet av Stina Åshilsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 11.05.2022

Læringsressurser

Proaktiv IT-drift og brukerstøtte