Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Prosjekt: Arranger kurs for hverandre

Du og medelevene dine har etter hvert opparbeidet dere god kompetanse på enkelte programmer og systemer. Nå skal dere arrangere en dag eller ei uke der hele klassen skal kurse hverandre.
Elever presenterer gruppearbeid i klassserom. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har alle noe vi er skikkelige gode til, og som vi kan en del om. Nå skal du og medelevene dine lære fra dere kunnskap dere har opparbeidet dere innen et fagfelt.

Ulike kurstemaer trenger ulik mengde tid. Enkelte temaer bør ha få deltakere, og andre kan godt ha mange deltakere. Opplæring i programvare kan kreve flere timer og få deltakere siden du både må gå gjennom viktig funksjonalitet som er ny for deltakerne, og la kursdeltakerne prøve selv.

Mer teoretiske kurs om for eksempel WCAG, datasikkerhet og personvernlovgiving kan være korte eller lange alt etter hvor dypt du som kursholder går inn i fagstoffet, og hvor mye tid du har tilgjengelig. Her kan det normalt sett være mange deltakere, for her trenger ikke deltakerne like mye oppfølging som i programvareopplæring.

oversikt over kursDAG MED tre leksjoner
Leksjon 1Leksjon 2

Leksjon 3


1: 09.00–10.00
SQL WorkbenchTegnebrettLær å designe
gode knapper

2: 10.15–11.15
Lag spill med
Scratch
Vignetter i
After Effects
Avanserte tricks i
Adobe XD
Lunsj---
3: 12.00–13.00Intro JSONInteraksjons-
design
Lag animasjoner
4: 13.15–14.15Universell
utforming

Avansert
JavaScript

Datasikkerhet

Se på tabellen over med tre parallelle leksjoner fordelt på fire økter på en kursdag.

 1. Hvis du kunne ha valgt deg et kurs i hver leksjon i alle øktene, hva ville du ha valgt, og hvorfor?

 2. Hvilke av disse temaene kunne du selv ha kurset andre i?

 3. Hvilke temaer kunne du ha tenkt deg å holde kurs om?

1. Finn ut hvilke kurs dere kan tilby

Lærerne må angi hvor lange kursene skal være, og om det går an samarbeide om å holde kurs. Det går an å ha noen økter med korte kurs og noen med lengre kurs, eller at alle kursene skal ha lik lengde.

Lærerne må samle inn kursforslag fra elevene og ut fra dette sette opp en kursplan. Det kan settes opp slik at alle skal delta på alle kursene, eller at det er leksjoner som går samtidig og elevene velger mellom flere tilgjengelige kurs.

Dersom kursperioden går over flere dager, kan elevene stille med det samme kurset to ganger, slik at elevene får prøve å holde et kurs en gang til.

Meld inn minst to kursforslag hver

Beskriv følgende for hvert kursforslag:

 • Hva er temaet for kurset?

 • Holder du kurset alene, eller skal du samarbeide med noen?

 • Hvilket nivå er kurset beregnet for – nybegynnere eller viderekomne?

 • Trenger kursdeltakerne spesielle programmer eller bestemt utstyr?

 • Må dere bruke av skolens utstyr eller spesialrom?

 • Hvor lang varighet bør kurset ha (30–120 minutter)?

 • Cirka hvor mange kan delta på kurset (5–30 personer)?

 • Skriv en kort beskrivelse til kursoversikten (tittel på kurset og 5–10 linjer om innholdet i kurset).

2. Studer kursoversikten og meld dere på kurs

Når lærerne har fått inn alle kursforslagene, setter de opp kursoversikten. Skal det være flere leksjoner, må det være tydelig og oversiktlig. Bruk titlene og de korte beskrivelsene fra kursforslagteksten. La elevene lese gjennom og melde seg på de ulike kursene.

Det kan være lurt og oversiktlig å bruke digitale skjemaer for å samle inn påmeldingene. Dersom elevene kan melde seg på kurs som går samtidig, må de kunne kommunisere hva som er første, andre og tredje ønske.

Lærerne går gjennom påmeldingene og setter opp en oversikt over hvilke kurs som skal gå når, og hvem som er deltakere. Dersom det er noen kurs som har svært mange påmeldte og andre har svært få deltakere, må de gjøre noen justeringer.

3. Forbered og hold kurset

Forbered kurset dere skal holde. Gå gjennom utstyr eller programvare, og lag en plan. Lag materiell til deltakerne, som informasjon, enkle veiledninger og presentasjon eller hefte. Sett opp tidsplan og planlegg innholdet. Hva gjør du hvis deltakerne har svært ulike behov samtidig, eller hvis noen nesten ikke har fått til noe og andre har kommet gjennom alt?

I ressursene under får dere flere tips til hvordan dere planlegger og holder kurs.

Hold kurset og vær opptatt av deltakerne og deres behov. Snakk rolig og tydelig. Følg med om deltakerne har fått til viktige steg i et program eller en prosess før du går videre.

4. Vurdering av kurset

Etter kursene skal både kursholderne og kursdeltakerne evaluere opplevelsen. Slik kan kursholderne reflektere over eget arbeid og opplevelse, og kursdeltakerne kan vurdere medelever og gi lærerike tilbakemeldinger.

Bruk papirskjema eller digitalt skjema. Ved bruk av digitalt skjema kan deling av QR-kode være smart og effektivt for at deltakerne skal få tilgang til skjemaet kjapt. Lærerne samler inn svarene og formidler dem videre til elevene.

Egenvurdering av kurset
 1. Hvordan opplevde du å holde kurs?

 2. Hva er du fornøyd med?

 3. Hva ville du ha endret?

 4. Hva kan du ta med deg videre til en annen gang du skal holde kurs?

Hverandrevurdering av kurset

Ta hensyn til medeleven din og skriv vennlige og nyttige kommentarer. Lærerne formidler svarene til den som har holdt kurset.

Aktuelle spørsmål

 1. Hvordan har du opplevd kurset?

 2. Hva har du lært?

 3. Hvordan har medeleven din fungert som kursholder?

 4. Hva var bra med dette kurset?

 5. Hva kunne ha vært gjort annerledes?

 6. Har du lært noe nytt om å holde kurs som du selv kan ta i bruk en annen gang?


CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 12.05.2022

Læringsressurser

Proaktiv IT-drift og brukerstøtte