Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Yrkesetikk og normer i arbeidslivet

Yrkesetikk handler om hva som er rett og galt på arbeidsplassen, og om hvordan vi begrunner de valgene vi gjør. Hvordan forventes det at du oppfører deg i praksisbedriften? Hvordan er yrkesetikken? Når bør du si fra?
Illustrasjon der nesten hele bildeflaten er fylt med rader av nuller og ettall. Midt i bildet mangler det en del sifre. Ved siden av den tomme flaten er det plassert en liten mann. Han bærer en mengde null- og ettall over hodet sitt og løper mot høyre, bort fra bildemidten.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Yrkesetikk i praksisbedriften


Å ta et etisk valg vil si å ta stilling til hva som er rett og galt. Noen valg kan ha ubehagelige konsekvenser, enten for deg selv, for en kollega eller for en kunde. Beskriv situasjoner i praksisbedriften din der du kan være nødt til å ta yrkesetiske valg.

 1. Beskriv de skrevne og uskrevne yrkesetiske reglene som gjelder i praksisbedriften.

 2. Hvilke yrkesetiske krav og forventninger har praksisbedriften til deg?

 3. Hvordan bør lederen din opptre med tanke på god yrkesetikk?

 4. Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå i praksisbedriften?

Still gjerne disse spørsmålene til din kontaktperson i bedriften.

Oppgave 2: Yrkesetiske dilemmaer

Mann og kvinne står og venter på heisen. Mannen har hånda si på rumpa til kvinnen.

Noen ganger kan det oppstå situasjoner på arbeidsplassen din som gjør at du må ta et yrkesetisk valg. Se på eksemplene under og skriv hva du ville gjort i de ulike situasjonene

 • hvis du var en vanlig medarbeider

 • hvis du var en leder og oppdaget en av situasjonene

Eksempler på aktuelle situasjoner:

 1. En kollega kommer ofte for sent og ber deg dekke over det.

 2. En kollega låner stadig med seg utstyr fra jobben hjem.

 3. En kollega kommenterer vekta til en annen kollega og sier at vedkommende burde trene mer.

 4. En kollega går ofte hjem en halvtime før arbeidstida er over, uten at lederen din vet om det.

 5. En kollega avslutter en telefonsamtale med en bruker og kaller brukeren en idiot.

 6. En leder ber deg jobbe i helga uten overtidsbetaling, og sier at det er fordi du ikke har jobbet effektivt nok tidligere i uka.

 7. En kollega snakker alltid i telefonen i stedet for å yte service til kunder eller brukere – når lederen ikke ser det.

 8. En leder bruker konsekvent feil kjønnspronomen på en kollega som er transkjønnet.

 9. En kollega tar ofte litt for lange lunsjpauser.

 10. En kollega bruker telefon og annet kontorutstyr til private formål.

 11. En leder kommenterer alltid kroppen til kvinnelige medarbeidere bak ryggen deres, og gir dem poeng fra 1 til 10.

 12. Du er invitert på en helgetur, men skal egentlig på jobb. Du forteller en hvit løgn om at du har time hos legen, slik at du kan gå tidligere hjem på fredag.

Har du andre eksempler fra praksisbedriften din?

Oppgave 3: Normer i praksisbedriften


To menn og en kvinne sitter ved et bord i et møterom. Den ene mannen snakker, de to andre lytter. På bordet er det en pc, papirer og en penn. Foto

I alle bedrifter finnes det ulike normer. Disse normene forteller noe om hvordan det forventes at du framstår og oppfører deg når du er på jobb. De gjelder også når du er på kurs, på reise og i andre sammenhenger der du representerer bedriften.

Beskriv de skrevne og uskrevne normene som gjelder i praksisbedriften.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Karl Arne Dalsaune.
Sist faglig oppdatert 27.04.2021

Læringsressurser

Etisk bevissthet for IT-personell