Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tenk ut en algoritme og forebygg skolefrafall

Å lage kunstig intelligens handler om å ta valg som bestemmer hvordan teknologien virker. Vi velger hvor vi bruker den, hvilke data som blir brukt, hvilken algoritmemodell som er best, og hva vi skal gjøre med informasjonen vi får ut i andre enden.
En elev sitter foran en tavle med en papirpose over hodet. På tavla og papirposen er det skrevet ulike matematiske formler og figurer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tankeeksperiment

Gjør et tankeeksperiment i grupper: Se for dere en algoritme med utgangspunkt i oppdraget nedenfor og datasett dere har fått tilgang til.

Oppdrag

30 prosent av alle elever på videregående skole dropper ut.

Dere jobber i opplæringsavdelingen i fylkeskommunen. Ved hjelp av kunstig intelligens skal dere få færre elever til å droppe ut.

 • Identifiser elever det er en risiko for at dropper ut, ved å bruke data om tidligere elever.

Til venstre er det en tabell med en liste med elever på videregående skole og om de dropper ut eller ei. Fra modellen går det en pil til en boks med tittelen kunstig intelligens. Over boksen står det «ny elev», og under boksen står det hvor stor sannsynligheten er for at den nye eleven dropper ut av videregående skole. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 1: Data

Maskiner kan ikke lære av seg selv. Til å lære opp en kunstig intelligens trenger vi store mengder data. Den finner mønstre i dataene, som algoritmen/modellen bruker til å kunne behandle ny informasjon. Studer modellen over.

Spørsmål:

 1. Hva slags data kan vi bruke for å lære opp algoritmen til å identifisere elever som står i fare for å droppe ut av skolen?
 2. Hva er eventuelt problematisk med dette?
 3. Tror du at dette hadde fungert bra? Hvorfor?


Mulige datatyper

 • gamle vitnemål fra ungdomsskoleelever
 • adresse
 • kjønn
 • utdanningsnivået til foreldrene
 • betalingshistorikk
 • annet?

Steg 2: Tenk ut en algoritme

Nå skal dere tenke ut en mulig algoritme! Skal det være en veldig kompleks modell/algoritme som nesten aldri tar feil, men er vanskelig å forstå for utenforstående? Eller skal det være en enkel modell/algoritme som viser tydelig hva slutningene er basert på?

Hvordan skal resultatet se ut? Skal elevene bli delt i tre grupper: høy, middels og lav risiko? Eller skal dere beregne en risiko-score for hver enkelt elev?

Noter tanker underveis.

Steg 3: Hva skjer egentlig med resultatet?

Dere har nå utviklet en algoritmemodell.

Ta stilling til følgende

 1. Når skal dette brukes?
 2. Skal alle nye elever bli klassifisert?
 3. Hvem skal se resultatet? Læreren? Eleven? Foreldrene? Hvorfor?
 4. Hva gjør vi med resultatet? Skal elever som har høy risiko for å droppe ut, få ekstra hjelp? Eller skal vi heller bruke ressurser på elevene som uansett kommer til å klare seg?
 5. Er det rettferdig at en maskin vurderer hvordan elever kommer til å gjøre det på videregående skole? Hvorfor er det rettferdig/urettferdig?
 6. Forestill deg at den kunstige intelligensen mener du har «høy risiko for å droppe ut av videregående skole». Hvordan hadde dette påvirket deg?


Diskuter dette i gruppene, og oppsummer deretter i plenum.

Nå skal læreren svare:

 1. Hva tenker læreren om en slik maskin?
 2. Hva hadde læreren gjort med informasjonen om sannsynligheten for at elevene dropper ut?
 3. Hvordan hadde dette påvirket lærerens arbeidshverdag?

Relatert innhold

Kunstig intelligens innebærer at maskinene rundt oss blir stadig "smartere" og i stand til å løse oppgaver som bare mennesker kunne løse tidligere.

CC BY-SASkrevet av Lisa Reutter.
Sist faglig oppdatert 30.09.2020

Læringsressurser

Etisk bevissthet for IT-personell