Hopp til innhold

Oppgave

Sammenligningsoppgaver

Her har vi samlet ulike oppgaver der sammenligning av religioner og livssyn er tema.

LK20
To unge menn sitter ved et bord i et rom med bokhyller. På bordet er det tent et talgelys, og på veggen bak dem henger et kors. Foto.

Ahmadiyya-muslimen Amandus Amadeus snakker med katolikken Alessandro om hva som er selve målet med det religiøse livet. Dette er en av mange videoer som kan brukes som utgangspunkt til sammenligning.

Målet

Hva er målet med livet for en kristen og en muslim? Se en video der en ahmadiyya-muslim og en katolikk snakker sammen om de store spørsmålene i livet. Jobb med sammenligningsoppgaver til videoen.

Døden

Hva er forskjellene og likhetene mellom kristendommens og buddhismens syn på døden? Se en mahayana-buddhist og en katolikk snakke sammen om tankene sine om liv og død.

Skriften

Juhashinee er hindu og besøker Ahmadiyya-muslimen Amandus Amadeus i moskeen for å snakke om de hellige skriftene. Utforsk og sammenlign betydningen av de hellige skriftene i islam og hinduismen.

Forholdet til Gud

I jødedommen er forholdet til Gud helt sentralt. Hva tenker en buddhist om Gud? Jael og Nhu snakker sammen om dette og andre store spørsmål i en løvhytte under den jødiske løvhyttefesten sukkot. Se videoen og sammenlign.

Høytider og ritualer

En jøde er på besøk hos en hindu for å snakke om religiøst liv, høytider og ritualer. De er med på feiringen av lysfesten divali. Sammenlign deres forhold til religiøs praksis og utforsk nærmere høytidene divali og hanukkah.

Religion og kjønn

Hva skjer nå to kristne, to muslimer og to buddhister setter seg sammen for å snakke om religion og kjønn? Se samtalen og jobb med oppgaver.

Genteknologi

Ny teknologi gir nye etiske utfordringer. Hva skal vi mene om genmodifisering, kloning og gentesting? Revygruppa på Elvebakken videregående skole diskuterer. Her skal du se på hvordan religion blir brukt i debatten om genteknologi, og hvordan ikke-religiøse kan argumentere for sitt syn.

Abort

Abort er et omdiskutert tema. Abort er tillatt i Norge, men er det moralsk riktig å avbryte et svangerskap? Er det moralsk riktig å forby abort? Revygruppa på Elvebakken videregående skole diskuterer. Oppgavene handler blant annet om ulike religiøse begrunnelser for standpunkt i abortdebatten.

Ære og skam

Skam og ære er begreper vi kanskje forbinder mer med andre kulturer enn den norske. Men dette har vært viktig også i norsk kultur. Revygruppa på Elvebakken videregående skole snakker sammen om hva de mener om skam og ære. Videoen kan brukes som utgangspunkt til å utforske betydningen av skam og ære i ulike religioner.

Homofili

Homofili var forbudt i Norge fram til 1972. I enkelte religiøse miljøer er dette fremdeles et omdiskutert tema, selv om homofile generelt er mye mer akseptert i dagens norske samfunn enn de var for 50 år siden. Revygruppa på Elvebakken videregående skole snakker sammen om sitt syn på homofili. Her kan du blant annet sammenligne hvordan religion kan ha betydning for synet på homofili.

Åndelighet

Hva innebærer det å ha en annen virkelighet å forholde seg til? Hva betyr det å være religiøs, i hverdagen? Hvordan kan man personlig oppleve noe åndelig? I denne podkasten forteller hinduen Yuhashinee og kristne Ann Kristin om sitt forhold til åndelighet.

Kristne retninger

Hva er de viktigste likhetene og forskjellene mellom de ulike kirkesamfunnene? I denne oppgaven skal dere fordype dere i ulike kristne retninger og sammenligne i grupper. Den samme oppskriften kan brukes på å sammenligne ulike religioner eller retninger innen andre religioner.

Sist oppdatert 14.02.2022
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Metoder for sammenligning og analyse