Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om seksuelle rettigheter

Ifølge de seksuelle rettighetene har du blant annet krav på et seksuelt privatliv, selvstyring og et trygt og tilfredsstillende seksualliv. Diskuter de seksuelle rettighetene og bruk dem til å reflektere over konkrete utfordringer som ulike ungdommer møter på.

1. Caser om seksuelle rettigheter

Til læreren

Klassen kan jobbe med case-oppgavene individuelt eller i grupper. For noen elever vil disse case-oppgavene kunne virke støtende, og de kan synes det er ubehagelig å jobbe med dem. Læreren burde derfor kjenne klassen godt og høre med elevene i forkant om de synes det er greit å jobbe med slike konkrete fortellinger. Hvis enkelte elever ikke ønsker å delta, bør de få mulighet til å la være eller gjøre alternative oppgaver.

2. Lag en plakat om seksuelle rettigheter


Gå sammen i grupper og lag en plakat om de seksuelle rettighetene. Dere kan dele klassen i grupper og velge om hver gruppe skal presentere en eller flere rettigheter.

De seksuelle rettighetene

Her er en kortversjon av noen av de viktigste helserettighetene:

God seksuell helse forutsetter at individets seksuelle rettigheter er ivaretatt. Seksuelle rettigheter brukes om menneskerettigheter som ivaretar seksuell og reproduktiv helse.

Alle har

 • rett til fritt og selvstendig å velge sin partner i samsvar med egen seksuell orientering uten å bli utsatt for diskriminering eller kriminalisering

 • rett til seksualitetsundervisning

 • rett til og respekt for kroppslig autonomi

 • frihet fra vold

 • rett til selv å velge om man vil ha barn og om man ønsker å være seksuelt aktiv

Kilde: Regjeringen.no: Snakk om det. Strategi for seksuell helse (2017–2022)

Du finner en fullstendig oversikt over alle de seksuelle rettighetene på engelsk her:

Forslag: Lag en jury og en plakatkonkurranse i klassen eller på skolen. Skann vinner-plakaten og legg den ut på skolens nettside. Bli en foregangsskole på å bevisstgjøre hverandre på de seksuelle rettighetene.

3. Diskuter seksuelle rettigheter

Seksuelle rettigheter har det til felles med menneskerettighetene at de er universelle. Seksuelle rettigheter gjelder for deg, uansett om du er syk eller frisk, fordi ønske om nærhet, kjærlighet og et seksualliv er et grunnleggende behov hos alle mennesker uansett livssituasjon. Seksuelle rettigheter innebærer at hver person, uten diskriminering, uten tvang eller vold, kan oppnå det høyeste nivået av helse med tanke på seksualitet.

Diskuter i grupper

 1. Hvilke seksuelle rettigheter tenker dere er viktigst for ungdom i dag?

 2. Hva kan dere gjøre for at deres egne og andres seksuelle rettigheter skal bli tatt vare på?

 3. Diskuter om ungdommers seksuelle rettigheter blir ivaretatt på en god måte i Norge i dag. Finn argumenter både for og mot.

 4. Hva kan staten gjøre for at de seksuelle rettighetene skal bli enda bedre ivaretatt i Norge og verden? Skriv minst tre konkrete forslag.

4. Rettigheter utløser plikter

En av dine seksuelle rettigheter gir deg rett til gratis diagnose og behandling av blant annet kjønnssykdommer, men har du smittet noen, har du også plikt til å gå til lege og bidra til smitteoppsporing.

 1. Hva kan vi bruke for å beskytte oss mot smitte for å hindre seksuelt overførbare infeksjoner?

 2. Hva tror dere er de vanskeligste utfordringene med å få til en god smittesporing av kjønnssykdommer?

 3. Hvordan kan vi snakke om smittesporing på en respektfull og god måte? Gi konkrete eksempler.

 4. Tenk deg at du skal lage en kampanje for smittesporing blant ungdom. Hva ville du valgt å fokusere på? Begrunn svaret.

Relatert innhold

Ifølge de seksuelle rettighetene har alle rett på et meningsfullt, selvstyrende og sunt seksualliv.

CC BY-SASkrevet av Stine Kühle-Hansen og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Relasjoner, seksualitet og grensetting