Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmoppgave: Indre mangfold i kristendommen

I denne videoen møter vi Sturla Stålsett som undersøker noe av det mangfoldet vi finner i kristendommen.

Se videoen og gjør oppgavene under:

 1. Hva sier Stålsett om hvordan betydningen av kristendommen har endret seg i Norge de siste par århundrene?

 2. Hvordan kan det at Jesus sier "I min fars hus er det mange rom" (Joh. 14:2), forstås i mangfoldssammenheng?

 3. Stålsett nevner forskjellige måter å være kristen på innad i Den norske kirke. Hva mener du om det han sier?

 4. Den katolske presten sier at det som forener dem, er Jesus, presteordinasjon, paven som samlende symbol og synet på sakramentene.

  • Kan du finne ut hvilket syn Den katolske kirke har på de fire emnene?

  • Hva sier Den norske kirke og Brunstad Christian Church om de samme emnene?

 5. Stålsett sier at det er bedre kommunikasjon mellom kristne retninger i dag enn det har vært tidligere. Hvilke grunner kan det være til det?

 6. Hvorfor blir Jehovas vitner og mormonerne ikke regnet som kristne av en del kristne mennesker?

 7. Det finnes et stort mangfold innad i kristendommen. Diskuter hvilke fellestrekk vi allikevel kan finne i den kristne verden i dag.

 8. Det katolske presten sier: "Vi må vite hvor vi selv står for å kunne forstå andre". Hva tenker du om det? Er det avhengig av religion eller livssyn?

Sammenligningsoppgave

Oppgave 4 kan utvides til å utforske mangfoldet i kristendommen enda mer. Klassen kan utforske synet på Jesus, presteordinasjon, paven som samlende symbol og synet på sakramentene i flere konfesjoner enn de vi har nevnt her.

Dere kan selvsagt også legge til andre emner.

CC BY-SASkrevet av Karen Marie Halden.
Sist faglig oppdatert 17.01.2022

Læringsressurser

Kristendommen