Hopp til innhold

Fagstoff

Tips til eksamen

Har du kommet opp til eksamen i religion og etikk? Fortvil ikke! Vi vet råd.
Fire ungdommer sitter rundt en pult. De har pc, notatblokker og penner foran seg på pulten. De diskutere med hverandre og smiler. Teksten "Tid for eksamen" står øverst i bildet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når det gjelder omfang, er religion og etikk kanskje et av de enkleste fagene å komme opp i til muntlig eksamen. Samtidig er det mange som er usikre på hva som skal til for å få et godt resultat. Vi skal her gi noen tips til hvordan du skal få mest mulig ut av muntlig eksamen.

Dag 1: Generell forberedelse

Denne dagen får du bare vite hvilket fag du har kommet opp i.

 • Bruk dag 1 til generell repetisjon.

 • Bruk muligheten du har til å få veiledning fra faglærer. Vær sikker på at du forstår hva som forventes, og hvilke regler som gjelder for eksamen.

 • Bruk hovedsakelig kilder som er beregnet for skolen og tilpasset læreplanene (lærebøker og NDLA) – eller andre kilder du vet du kan stole på. Ikke gå deg bort i obskure internettsider!
 • Du skal vurderes etter kompetansemålene i faget på Utdanningsdirektoratet. Bruk dem som sjekkliste!
 • Det kan også være nyttig å se på årsplanen for å få oversikt over hva dere har jobbet med gjennom året.
 • Bruk dagen til å skaffe deg oversikt. Skriv notater, lag tankekart, eller bruk andre metoder som fungerer for deg.

Dag 2: Forberede tema/problemstilling

Denne dagen skal du trekke tema eller problemstilling. Noen faglærere deler ut et tema, mens andre gir en ferdig problemstilling. Det viktigste er uansett at du svarer på det som står i oppgaven. Ofte kan det være nyttig å ta utgangspunkt i en problemstilling for å gi oppgaven en tydelig retning. Denne bør du få godkjent av faglærer.

Det er ikke noe krav om at du holde en presentasjon. Det er lurt å avtale dette med faglærer på forhånd. Mange velger likevel å forberede en presentasjon, og en del av tipsene du får her, gjelder spesielt for presentasjoner. Fordelen med å holde presentasjon er at du får mer kontroll over deler av eksamineringen. En ulempe kan være at du bruker mye tid på sette sammen presentasjonen, som kan gå på bekostning av å få oversikt over temaet. Hva du velger her, avhenger av hvordan du mener du kan få vist mest kompetanse. Spør gjerne læreren om råd.

 • Sørg for at du får nok veiledning i starten, slik at du er sikker på at du er på rett vei.
 • Løs oppgaven!

  • Presentasjonen skal fokusere på å løse oppgaven – ikke ramse opp fakta.

  • For å løse oppgaven må du drøfte, analysere og/eller sammenlikne.

  • Sammenlikning betyr å finne likheter og forskjeller og forklare dem. Derfor kan det være lurt å presentere det du skal sammenlikne – sammen – og ikke hver for seg.

  • Husk konklusjon!

 • Bruk fagbegreper!
  • Men: Ikke bruk tid på å forklare helt grunnleggende begreper. Tenk at du skal presentere for en medelev som har det samme faglige grunnlaget som deg, men som ikke kan det du har fordypet deg i.
 • Kildebruk

  • Bruk flere kilder!

  • Oppgi gjerne kilder underveis i presentasjonen og i en liste til slutt.

  • Vær kritisk til kildene. Du må alltid vite hvem som står bak en internett-side.

  • Bruk utdrag fra de hellige tekstene der det er relevant (se lenker under).

 • Legg opp til smash!

  • Nevner du noe i en bisetning under presentasjonen uten å forklare det nærmere, vil kanskje sensor be deg utdype dette etter presentasjonen. Hvis du har forberedt deg godt på alt du tar med i presentasjonen, kan du virkelig briljere.

 • Les deg opp på hele fagfeltet du skal fordype deg i.

  • Skal du sammenlikne etikken i islam og kristendom, bør du ha god oversikt over sentrale trekk i islam, kristendom og etisk teori.

Dag 3: Eksamen

Det blir satt av en halvtime til den muntlige eksamineringen din. Hvis du har valgt å forberede en presentasjon, blir første del av eksamen brukt til dette. Eksamen tar alltid utgangspunkt i oppgaven du har trukket, men alle kompetansemålene kan i prinsippet bli trukket inn underveis. Du bør være forberedt på det meste, men det forventes vanligvis mest i de områdene som har direkte å gjøre med temaet du har trukket.

Tips til fagsamtalen

 • Bruk fagbegreper også under fagsamtalen.
 • Får du et vanskelig spørsmål, snakk om noe du kan som kan relateres til spørsmålet.
 • Vis initiativ! Trekk inn egne eksempler og vis sammenhenger til andre områder i faget.
 • Prøv å vise noe mer enn faktakunnskap i fagsamtalen: sammenlikn, drøft, vurder og analyser.

 • Husk: Oppgaven til faglærer og sensor er å finne ut hva du kan – ikke hva du ikke kan.

Lykke til!

Kildetips:

Kristendommen og jødedommen

Bibelselskapet: Jødedom og kristendom

Islam

Den Islamske Informasjonsforeningen: Søk i Koranen

Buddhismen

Dhamma-biblioteket: Buddhas budskap (pdf). Tekster i utvalg, ordnet etter tema. Oversatt av Kåre A. Lie.

Hinduismen

Bhagavadgita. Skannet utgave

Sikhismen

Sri Granth: Guru Granth Sahib (engelsk)

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 09.08.2022

Læringsressurser

Om faget