Hopp til innhold

Fagstoff

Fra KRLE til religion og etikk

Vi lever i en mangfoldig verden der forståelse for religion og etikk er viktigere enn noensinne. Hver dag forholder du deg til mennesker som har en annen oppfatning om hva som er rett og galt, og hva som er sant og usant.
Seks glade elever i skolegården. De står  med hodene tett inntil hverandre og holder rundt hverandre. Vi ser ansiktene deres i froskeperspektiv – nedenfra og opp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor religion og etikk?

Hovedmålet med faget religion og etikk er at du skal forstå deg selv, andre og verden rundt deg. Du skal også bli i stand til håndtere mangfold og uenighet. For å få til dette må du utvikle kunnskaper om religioner og livssyn, og du må trene deg på å reflektere over etiske og eksistensielle spørsmål. På denne måten kan du bli i stand til å mestre livet, bli en ansvarlig medborger og bidra til et bærekraftig samfunn.

Det er altså ikke småtteri som forventes av deg som elev i religion og etikk. "Religion og etikk har jeg jo hatt om i 10 år allerede", tenker du kanskje? Forhåpentligvis har du et godt grunnlag fra KRLE-timene, men i faget du skal ha nå, tar vi det hele til et nytt nivå.

Et vg3-fag

Faget religion og etikk bygger videre på KRLE-faget du hadde på grunnskolen. På videregående er faget lagt til vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. Dette betyr at forventningene til deg som elev er en del høyere enn da du lærte om disse temaene sist. Det at du nå er eldre, betyr at du har mer livserfaring, du kan reflektere over mer avanserte spørsmål, og du kan analysere og forstå vanskeligere sammenhenger.

Det at du gjennomfører et studieforberedende utdanningsprogram, innebærer dessuten at du skal ha en mer vitenskapelig tilnærming til faget – du skal begynne å tenke som en student. Derfor skal du lære om teorier og bruke dem til å analysere, sammenligne, finne sammenhenger og gjøre egne vurderinger. Du skal også bli flink til å finne og vurdere kilder og bruke dem på rett måte.

Fagbegreper

Hvorfor er disse begrepene viktige i faget religion og etikk?

  • mangfold
  • holdninger
  • forståelse
  • respekt
  • identitet

  • integritet

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2020). Fagets relevans og sentrale verdier. Læreplan i vg3 religion og etikk (RLE01‑03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/rle01-03/om-faget/fagets-relevans-og-verdier


CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 09.08.2022

Læringsressurser

Om faget