Hopp til innhold

Fagstoff

Forslag til årsplaner

Her finner du ulike forslag til hvordan du kan legge opp året i religion og etikk.
Lærer og elever i klasserom. Fire elever sitter rundt et skrivebord. Læreren står og observerer dem. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den nye læreplanen i religion og etikk åpner opp for mange ulike måter å undervise i faget på. For å gi lærere og elever ulike valgmuligheter har vi i NDLA religion og etikk laget mye mer fagstoff og mange flere oppgaver enn det er mulig å komme gjennom i løpet av et skoleår. Du må derfor gjøre et utvalg. Ved hjelp av disse forslagene til årsplaner har du mulighet til å gjøre et slikt utvalg. Her finner du også ulike måter å koble sammen fagstoffet på og forskjellige arbeidsmåter og vurderingsformer. Årsplanene kan lastes ned og redigeres. En mulighet er å plukke fra flere av årsplanene og sette sammen sin egen.

Innhold som ikke har lenker, er ikke publisert ennå. Dette vil bli publisert før skolestart eller kort tid etter.

Prosjektbasert årsplan

I denne årsplanen er året delt inn i ulike bolker som veksler mellom felles undervisning i klassen og perioder med selvstendig arbeid – alene eller i grupper. Tanken er at elevene skal opparbeide seg kunnskap og trene på ulike ferdigheter i periodene med felles arbeid, for så å bruke det de har lært i bolkene med mer selvstendig arbeid. Det selvstendige arbeidet kan ende i en vurderingssituasjon. Året avsluttes med et større prosjekt som skal vise kompetanse fra store deler av faget. Sammen med en fagsamtale kan prosjektet danne mye av grunnlaget for standpunktkarakteren.

Filer

Årsplan om store spørsmål

I denne årsplanen er året delt inn i ulike bolker basert på store spørsmål. Det er for eksempel spørsmål som hvordan bør vi leve, hvor verden kommer fra, og hva et menneske er. Tanken er at elevene skal utforske disse spørsmålene ved hjelp av egne refleksjoner og ved hjelp av kunnskap om religioner, livssyn og filosofi. Spørsmålene fungerer som en engasjerende ramme for arbeidet med de ulike kjerneelementene, kompetansemålene og tverrfaglige temaene i læreplanen. Organiseringen rundt store spørsmål gjør det også enklere å se de ulike delene av faget i sammenheng. Hver bolk avsluttes med en egen vurdering.

Filer

Årsplan med fokus på aktuelle temaer og utfordringer

Denne planen tar utgangspunkt i eleven, aktuelle spørsmål, og hvordan faget kan bidra i krevende diskusjoner vi forventer vil komme. Vi jobber først med religion i dag og noe historie for å kunne forstå bakgrunnen for slik vi har det i dagens samfunn. I temaene som følger, jobber vi med aktuelle spørsmål. Her er det naturlig å trekke inn ulike sider av religioner og livssyn. Sammenlikning av sentrale trekk jobber vi med gjennom hele året, i tillegg til at det er satt av egen tid til dette.

Vurdering kan tas inn etter ønske og behov. Der et tema går over flere uker, er det muligheter for å legge inn vurderinger i form av prøver. Flere oppgaver kan også brukes som grunnlag for vurdering i form av innleveringer eller framføringer.

Filer

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Karl Henrik Aanesen og Karen Marie Halden.
Sist faglig oppdatert 02.09.2022

Læringsressurser

Om faget