Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Om filmen "Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha"

I filmen møter vi ungdommer som lever i en verden hvor den globale oppvarminga har økt med to grader, og vi får se hvilke konsekvenser dette har fått.

Tre unge ved et bord. Foto.

Hvem har bidratt til filmen?

Faktagrunnlaget i filmen er hentet fra rapporten En framtid du ikke vil ha der Thomas Cottis har samlet forskningsresultater om klimaendringer.

Til filmen er det utarbeidet bakgrunnsmateriale med faktafilmer, mer informasjon om filmen og forklaringer til det filmen handler om. Filmen og bakgrunnsmaterialet er produsert av Snöball Film i samarbeid med Thomas Cottis.

Forskningsrådet har finansiert Fuck Fossils-prosjektet for å bidra til å spre innholdet i rapporten En framtid du ikke vil ha. Filmen er kvalitetssikret av Steffen Kallbekken i CICERO Senter for klimaforskning.

Sist oppdatert 13.02.2020
Tekst: Thomas Bedin og Kristin Bøhle (CC BY-SA)

Læringsressurser

Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha